یکی از این افراد مسئولیت یکی از نهادهای مهم را دارد که پیش تر با انتقادهایی از برخی چهره های اصولگرا با موجی از واکنش ها مواجه شده بود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

خبرنگار نامه نیوز مطلع شده است که برخی چهره های اصولگرا که پیش تر نامزدی اشان را در انتخابات تکذیب می کردند جلسات ویژه ای را برای نحوه حضور در انتخابات برگزار کرده اند. آن ها احتمال می دهند موج دو قطبی سازی های کاذب انتخاباتی توسط اصلاح طلبان در نهایت سید ابراهیم رییسی را از احتمال حضور در انتخابات منصرف کند. بر این اساس آن ها می خواهند بدنه اجتماعی ابراهیم رییسی را از آن خود کنند. یکی از این افراد مسئولیت یکی از نهادهای مهم را دارد که پیش تر با انتقادهایی از برخی چهره های اصولگرا با موجی از واکنش ها مواجه شده بود.