جواد امام گفت: آقای خاتمی در این دوره هم سعی می‌کنند که نقش‌آفرین باشد اما در قالب جبهه اصلاحات ایران موضع‌گیری می‌کند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سید محمد خاتمی بدون تردید مهم‌ترین نقش‌آفرین دو انتخابات ریاست‌جمهوری 92 و 96 و انتخابات مجلس در سال 94 بوده است. «تَکرار می‌کنم»‌های او باعث شد تا بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان در این‌سال‌ها به صورت یکپارچه پای صندوق بیایند و اصلاحات به توفیقات مهمی در این سال ها برسد. حالا و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 پرسش این است که آیا خاتمی باز هم می‌تواند همان نقش سال‌های گذشته را ایفا کند؟ و آیا بازهم به صورت شخصی در میانه میدان حاضر می‌شود و بازهم تَکرار خواهد کرد؟ و اساسا آیا نقش‌آفرینی احتمالی خاتمی در این انتخابات مانند سال های پیش به صورت مستقیم خواهد بود یا غیرمسقتیم و از طریق نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان؟ و در نهایت آیا نقش‌آفرینی مورد اقبال مردم قرار می‌گیرد یا نه؟

جواد امام: تصمیم خاتمی هماهنگ با نهاد اجماع‌ساز است

جواد امام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و از نزدیکان سید محمد خاتمی درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «آقای خاتمی مستقل از جریان اصلاحات تصمیم‌گیری نمی‌کند و او از سال 92 تا کنون سعی کرده است که همگام با جامعه در انتخابات اظهارنظر کند که دیده‌ایم مردم هم نسبت به نظر او واکنش مثبتی نشان داده‌اند».

او ادامه داد: «آقای خاتمی در این دوره هم سعی می‌کنند که نقش‌آفرین باشد اما در قالب جبهه اصلاحات ایران موضع‌گیری می‌کند و حتما تصمیم‌گیری ایشان در راستای تصمیمی است که اصلاح‌طلبان در مجموعه نهاد اجماع‌ساز اتخاذ می‌کنند».

او درباره تصمیم اصلاح‌طلبان بر نامزد واحد هم گفت: «جبهه اصلاحات از میان نامزدهای موجود به یک گزینه می‌رسد و آقای خاتمی هم از آن نامزدی که با رأی اعضای جبهه اصلاحات ایران معرفی می‌شود حمایت می‌کند و به هیچ وجه حمایت از نامزد غیراصلاح‌طلب در دستور کار نیست زیرا اگر قرار باشد از نامزد جبهه رقیب حمایت کنیم که اصلا مفهوم انتخابات از بین می‌رود».

داریوش قنبری: هرگونه وحدتی با محوریت خاتمی شکل می‌گیرد

داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم درباره نقش سید محمد خاتمی در این دوره از انتخابات به «نامه‌نیوز» گفت: «آقای خاتمی شخصیت محوری جریان اصلاحات است و همیشه نقش بی‌بدیلی ایفا کرده است و نفوذ کلام بالایی در میان اصلاح‌طلبان و بخش‌های مختلف مردم دارد و در این دوره هم می‌تواند محور مصداق انتخاب اصلاح‌طلبان باشد. حالا نقش‌آفرینی او ممکن است در قالب تشکیلاتی باشد و شکلی مانند سال‌های 92، 94 و 96 نباشد اما حتما هرگونه وحدتی با محوریت او انجام می‌شود».

او درباره اینکه آیا خاتمی به صورت فردی از نامزدی خاص حمایت می‌کند، یا نه هم بیان کرد: «وقتی جبهه اصلاحات ایران به نامزد واحد رسید، آقای خاتمی از آن نامزد حمایت می‌کند و حتما نظر ایشان با نظر تشکیلات انتخاباتی اصلاح‌طلبان هماهنگ خواهد بود».

قنبری در پایان گفت: «در مجموع آقای خاتمی شخصیت محوری اصلاح‌طلبان است که حتما در این دوره نیز جبهه اصلاحات با راهبری ایشان به نتیجه‌ای مطلوب می‌رسد».