صداوسیما اعلام کرده که مجریان مشخص شده اند اما بنا بر برنامه ریزی و قواعد ستاد انتخابات در زمان بندی مشخصی نام آنها اعلام خواهد شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در دوره های قبل رضا پورحسین، مرتضی حیدری و علی طلوعی از جمله افرادی بودند که اجرای مناظره ها را برعهده داشتند. برای انتخابات سال 1400 نیز گمانه زنی های بسیاری شده است و به عنوان مثال رضا پورحسین، مرتضی حیدری، رضا رشیدپور، المیرا شرفی‌مقدم و محمدرضا شهیدی‌فر از جمله افرادی بوده اند که نام آنها برای اجرا برده شده است. البته پورحسین در گفت وگویی اعلام کرده که اگر به او دوباره پیشنهاد اجرای مناظره ها را بدهند، نخواهد پذیرفت و ترجیح می دهد افراد جوان تر پا به میدان بگذارند.اما صداوسیما اعلام کرده که مجریان مشخص شده اند اما بنا بر برنامه ریزی و قواعد ستاد انتخابات در زمان بندی مشخصی نام آنها اعلام خواهد شد.