وزیر خارجه کشورمان سالروز آزادی خرمشهر را گرامی داشت.