حسن روحانی مانند احمدی نژاد در پایان دوره اش گفته است برخی مسائل را نمی خواهم بگویم!

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

روحانی گفت: من نمی‌خواهم برخی مسائل را بگویم. می‌شد تحریم، کلا تمام شده باشد ولی باید با همفکری و اجماع کاری را انجام دهیم.

از نظر من در توافق، بخش‌های اصلی تحریم پایان یافته اما باید در عمل این موضوع کامل شود. برداشته شدن بخش‌بخش تحریم‌ها در پایان سال قبل هم امکان‌پذیر بود.