محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: الطاف رهبر معظم انقلاب در حق مجلس یازدهم و کارآمد و پرتلاش شمردن آن از سوی ایشان، نمایندگان را درایفای وظایف نمایندگی وحل مشکلات مردم مصمم‌تر خواهد کرد.