سایت فردا منتسب به قالیباف، در شماره امروز روزنامه الکترونیک خود به حواشی نامزدی محسن مهرعلیزاده و عدم حمایت اصلاح‌طلبان از او پرداخته است.