پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

قاضی زاده هاشمی:

کنکور حتما حذف خواهد شد

مسئله سربازی را حل خواهیم کرد و در گفتگو با نیروهای مسلح طرح جامعی خواهیم داشت

در زمان دولت فعلی، در بحث مهاجرت نخبگان، غوغا شده

در دولت سلام، اجازه نخواهم داد نهادهای بین المللی هر کاری خواستند انجام دهند و ما بپذیریم