پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: 

از برنامه‌های من این است که اعطای مسئولیت را بر اساس شایستگی انجام دهم 

من مخالف بازداشت و زندانی کردن معتادان هستم، باید این افراد را به زندگی برگرداند، باید به آن‌ها توجه کنیم

این افراد به دلیل سیاست‌های غلط و بیکاری به اعتیاد کشیده شده‌اند

توجه ویژ‌ه‌ای به زندگی افراد معلول خواهم داشت

بحث محیط زیست برای من خیلی مهم است

حرکت ما در منطقه باید مبنای اقتصاد برای مردم باشد