برنا/ فعال سیاسی اصولگرا گفت: تاثیر آقای جلیلی در معنای دولت سایه در ۸ سال گذشته بسیار کم بود خود آقای‌ جلیلی شاید کارهای متنوعی علاوه بر سیاست خارجی انجام داده باشند ولی من اطلاع ندارم در دولت سایه اقای جلیلی مثلا چه کسی برای وزارت اقتصاد تعیین شده بود تا به او، مراجعه کنند؟!

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

عباس سلیمی نمین چهره سیاسی اصولگرا، در رابطه با تاثیرات دولت سایه در چند سال اخیر در سیاست کشور گفت: دولت سایه بسیار مفید و سازنده است عمدتا احزاب قدرتمند دولت سایه را تشکیل می دهند و از تشکیلات وزین و کارشناسان متناسب برخوردارند و آنها در حزب کار می کنند. احزاب ما یا در قدرت هستند و یا تشکل هایی فرصت طلب و سهم خواه هستند که تنها در انتخابات به دنبال سهم هستند و این وضعیت منجر می شود، ما دولت در سایه نداشته باشیم.
او افزود: دولت سایه یعنی در ازای هر وزارت خانه یک شخصیت در فلان حزب باشد و زیرمجموعه هایی داشته باشد و در مورد همه تصمیمات و سیاست گذاری ها، نظر تاییدی و اصلاحی و قطعی بدهد. به طور مثال وزارت جهاد وزیری دارد که بهتر بود از دولت در سایه انتخاب شود در آن صورت وزرا چون در احزاب بار آمده اند مسلط تر هستند

سلیمی نمین تاکید کرد: اگر مطالعه ای گذرا داشته باشید می بینید که ما متاسفانه فاقد این وضعیت هستیم آقای جلیلی قول دادند، دولت سایه تشکیل بدهند اما مشخص نبود که وزرای سایه ایشان کیست؟

او‌ ادامه داد: جلیلی به طور تخصصی کارهایی کرده اما ما نمی دانیم چه کسی وزیر خارجه دولت سایه اوست تا به او مراجعه کنیم و نظر کارشناسانه دریافت کنیم. آقای جلیلی در این زمینه وقت گذاشتند ولی نتوانستند دولت سایه درست کنند. دولت سایه به تقویت دولت مستقر کمک می کند.

سلیمی نمین با بیان اینکه جلیلی تاثیری در هشت سال گذشته نداشته است، خاطرنشان کرد: تاثیر آقای جلیلی در معنای دولت سایه در ۸ سال گذشته بسیار کم بود خود آقای‌ جلیلی شاید کارهای متنوعی علاوه بر سیاست خارجی انجام داده باشند ولی من اطلاع ندارم در دولت سایه اقای جلیلی مثلا چه کسی برای وزارت اقتصاد تعیین شده بود تا به او، مراجعه کنند؟!

او در پایان گفت: دولت سایه خوب است ولی دولت سایه به طور تخصصی در مورد امور کار می کند و چون در این زمینه محدود می شود بعدها وزیر می شوند و با کنار رفتن دولت، همانها پیش می آیند ولی باید برای این کار سرمایه گذاری شود بعد از کنار رفتن از قدرت باید آن وزرا را به خدمت گرفت و مشخص می شد چه کابینه ای نزد فلان حزب وجود دارد و با به قدرت رسیدن آن حزب چه کسانی بر سر کار می آیند./ برنا