پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

اسماعیل کوثری منتخب مردم تهران در انتخابات میاندوره‌ای مجلس در رابطه با شکایت حمید رسایی درباره حضور وی در انتخابات مجلس:

*وقتی در ابتدای ثبت نام‌ها شورای نگهبان و وزارت کشور بنده را تایید کرده اند دیگر چیز غیرقانونی وجود ندارد.

*در رابطه با شکایت آقای رسایی از سوی شورای نگهبان به بنده زنگ زده شد و ماجرا را جویا شدند و بنده هم توضیحاتی در این رابطه ارائه کردم و بیان کردم که اگر حضور بنده در انتخابات غیرقانونی بوده پس برچه اساسی در مجلس هشتم و نهم حضور داشتم؟

*بنده در سال ۸۷ بازنشسته شده ام.

*شورای نگهبان بعد از توضیحات بنده در رابطه با شکایت اقای رسایی قرار است رسیدگی‌های لازم را انجام دهد و بنده هم با این موضوع مشکلی ندارم.

خبرگزاری: دانشجو