مشرق/ میثم مطیعی در توئیتی نوشت: اونهایی که این روزها با التماس و کوچک‌کردن خودشون، دنبال مطرح کردن اسمشون هستند و دوست دارند در دولت جدید سهمی داشته باشند این روایت رو بخونن!