برنا/ یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: سران اصلاحات در تامین نظر مردم موفق نبودند اما در آینده مطمئنا جبهه اصلاحات باید تجدیدنظر کرده و یک تجدید سازمان صورت بگیرد تا به طور قوی وارد عرصه فعالیت شده و به سمتی برود که کارکرد حزبی در کشور حاکم شود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

«علی محمد نمازی»، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفت و گو با برنا در خصوص عدم ایفای نقش اصلاح طلبان در انتخابات 1400 اظهار کرد: این تحلیل درست است که اصلاح طلبان نتوانستند نقش خود را در انتخابات به خوبی ایفا کنند. آنها در چند انتخابات قبلی دنبال آن چیزی که بودند محقق شد و انجام گرفت اما امسال به دلیل اینکه اصلاح طلبان بعد از اعلام نتیجه احراز صلاحیت ها دو دسته شدند، نتوانستند موفق عمل کنند.

 

او افزود: بعد از عدم احراز صلاحیت کاندیداهای شاخص اصلاح طلب، نهاد اجماع ساز بیانیه ای صادر و اعلام کرد که ما کاندیدا نداریم انتظار بود اعضای نهاد از این تصمیم پیروی کنند و در انتخابات فعال نشوند.

نمازی گفت: اما اتحاد در بین اصلاح طلبان وجود نداشت اگر اتحاد بود نهاد اجماع ساز محکم روی موضع اولیه خود می ایستاد نه اینکه با فشارهایی که وارد شد مقداری کوتاه بیاید.  بخشی مهمی از جبهه اصلاحات گفتند کاندیدا نداریم و از طرفی سران اصلاحات از همتی حمایت کردند و اینگونه اختلاف در جبهه اصلاحات به وجود آمد.

نمازی ادامه داد: سران اصلاحات در تامین نظر مردم موفق نبودند اما در آینده مطمئنا جبهه اصلاحات باید تجدیدنظر کرده و یک تجدید سازمان صورت بگیرد تا به طور قوی وارد عرصه فعالیت شده و به سمتی برود که کارکرد حزبی در کشور حاکم شود.

او تصریح کرد: اگر جبهه اصلاحات در دو سال آینده موفق شود که یک حزب فراگیر تشکیل بدهد و به جای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برنامه ها خصوصا انتخابات در یک حزب فراگیر انجام شود و کاندیدا واحد معرفی کند، بسیار موفق خواهد بود اما اگر اینگونه عمل نکند باید به 8 سال و 4 سال قبل برگردد.

این سیاستمدار اصلاح طلب در خصوص تشکیل پارلمان جبهه اصلاح طلب نیز عنوان کرد: این پارلمان جواب نمی دهد و بهترین کار تشکیل یک حزب فراگیر است. جبهه اصلاحات و هر حزب و تشکل سیاسی باید به دنبال سهیم شدن در قدرت باشند یا بتوانند قدرت را کامل به دست بیاورند یا در آن سهیم شوند. فلسفه وجودی احزاب و تشکل های سیاسی بر مبنای سهیم شدن در قدرت است.