تسنیم/ انتخاب اعضای کابینه دولت سیزدهم توسط رییس جمهور منتخب وارد مرحله ارزیابی شایستگی توسط کارگروه های تخصصی شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

بر اساس این گزارش در این مرحله افراد معرفی شده که چندبرابر ظرفیت مسئولیت های مورد نیاز در کابینه هستند، توسط کارگروه‌های تخصصی متناسب با «ماموریت‌های هر وزارت خانه» و «رویکردهای کلان دولت جدید» در هر حوزه، ارزیابی تخصصی می‌شوند.نتایج این ارزیابی‌ها جهت طی مراحل بعدی در اختیار آیت‌الله رئیسی قرار خواهد گرفت.