این در حالی است که عضو شورای شهر تهران در روزهای پایانی فعالیت این شورا همچنان موضوعات و مواردی را که پیش از این در خصوص انتشار و بیان آنها متهم شناخته شده بود تکرار می کند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

عضور شورای پنجم شهر تهران پیش از این اتهامات متعددی به مدیریت دوران قالیباف  وارد نموده و اطلاعات نادرستی در خصوص میزان بدهی شهرداری تهران ، ماجرای املاک نجومی، واگذاری املاک و اعتبارات شهرداری به بخش‌های مختلف و مواردی از این دست منتشر ساخته بود که بر همین مبنا از وی شکایت شد.

میرلوحی در دادگاه بدوی کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت به اتهام توهین و نشر اکاذیب متهم شناخته شده که به این حکم اعتراض کرد اما به تازگی دادگاه تجدید نظر نیز محکومیت او  را مورد تایید قرار داد.

این در حالی است که عضو شورای شهر تهران در روزهای پایانی فعالیت این شورا همچنان موضوعات و مواردی را که پیش از این در خصوص انتشار و بیان آنها متهم شناخته شده بود تکرار می کند.