نامه نیوز/ تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: آقای احمدی نژاد با خودش گونی تراول به سفر استانی می برد و گونی نامه می آورد اما آقای رئیسی این کار را انجام نمی دهد. در واقع آقای احمدی نژاد کار پوپولیستی انجام می داد که کار پوپولیستی انجام داده باشد اما آقای رئیسی هدفش از این کارها شناخت جامعه و شناخت مشکلات است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

دولت سیدابراهیم رئیسی با مشکل سرمایه اجتماعی برخوردار است و سیاسیون نیز با نگاه تردید به توانمندی های این دولت می نگرند.
محمد مهاجری در گفتگویی درباره راهکار دولت رئیسی برای حل بحران سرمایه اجتماعی گفت: امروزه بحران‌ها خودشان را ترکیبی نشان می دهند بنابراین حل آنها نیز تک بعدی امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر همان طور که مشکلات با یکدیگر تجمیع می شوند و حاصل جمع آنها بحران های چندوجهی را می سازد، برای حل این نوع بحران ها نیز نمی توان تک تک برنامه ریزی کرد.
 
وی افزود: این سئوال که آقای رئیسی بحران سرمایه اجتماعی را با کدام قشر جامعه حل خواهد کرد به نظرم برنامه ریزی برای آن کار ساده ای نیست. معتقدم در همان قالبی که قرار است برای حل بحران اقتصادی، سیاسی، امنیتی کشور طراحی شود موضوع سرمایه اجتماعی نیز باید در آن بیاید. اگر این اتفاق بیفتد و به واقع بحران ها با هم دیده شوند در این صورت بحران سرمایه اجتماعی نیز برطرف خواهد شد.

این فعال مطبوعاتی یادآور شد: آقای رئیسی اصلا مبنای سرمایه اجتماعی خودش را روی طبقه متوسط قرار نداد همان طور که روی قشر فردوست نیز آن را تعریف نکرد. او به فکر افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات بود که آن میزان مشارکت محقق نشد. مشارکت زیر 50 درصد خود به خود نشانه دو اتفاق در کشور است، نخست بحران اعتماد و دوم بحران مشارکت که این دو با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند.

وی ادامه داد: آقای رئیسی اگر بخواهد بحران کاهش سرمایه اجتماعی را حل کند نمی تواند تنها روی اقشار متوسط یا اقشار فرودست جامعه سرمایه گذاری کند بنابراین ناگزیر است که نیل به این هدف را در قالب راهکاری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی دنبال کند و پیش ببرد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی درباره نگاه مردم به نسبت دولت رئیسی با نظام یادآور شد: موفقیت دولت آقای رئیسی مساوی با موفقیت کل نظام است چون همه بخش های مختلف نظام تلاش کردند تا آقای رئیسی رأی بیاورد و در انتخابات پیروز شود، البته آنها کار درستی کردند. امروز نیز اگر همه ما برای موفقیت دولت آقای رئیسی تلاش کنیم به آن خاطر است که می خواهیم او به عنوان یکی از مولفه های نظام پیروز شود.
وی افزود: مردم قطعا عملکرد دولت آقای رئیسی را عملکرد نظام تعریف می کنند که این خود هم می تواند تهدید و هم فرصت باشد. یعنی اگر آقای رئیسی موفق به این کار شود مجموعه نظام را ارتقا می دهد اما اگر موفق نشود مجموعه نظام ضرر خواهد کرد.

مهاجری درباره شباهت سازی بین رفتارهای سیدابراهیم رئیسی و احمدی نژاد در انجام سفرهای استانی یا بازدیدهای سرزده، اظهار کرد: به نظرم مهم خود رفتار نیست بلکه هدف و نتیجه رفتار را باید مدنظر قرار داد. درست است که آقای احمدی نژاد سفر استانی و بازدید سرزده می رفت و الان وقتی آقای رئیسی این کار را انجام می دهد شبیه سازی با آن موقع می شود اما رویکرد آقای رئیسی و احمدی نژاد یک تفاوت کلی با یکدیگر دارد.

وی افزود: آقای احمدی نژاد با خودش گونی تراول می برد و گونی نامه می آورد اما آقای رئیسی این کار را انجام نمی دهد. در واقع آقای احمدی نژاد کار پوپولیستی انجام می داد که کار پوپولیستی انجام داده باشد اما آقای رئیسی هدفش از این کارها شناخت جامعه و شناخت مشکلات است. اگر شناخت مشکلات با تعدادی سفر به ساختارسازی تبدیل شود و او بتواند نتیجه بازیدها و سفرهایش را در قالب یک مکانیزم خدمت رسانی تعریف کند، کاملا کار مطلوبی است اما اگر بنا باشد او در طول 4 یا 8 سال دائما سفر استانی برود یا از جایی بازدید کند و بخواهد موردی مشکلات را حل کند بعد از مدتی متوجه می شود که جواب نمی دهد.