تسنیم/ فیلم خبرنگار تسنیم از منطقه گلبهار، چسبیده به دره پنجشیر: در راه کابل تا منطقه گلبهار پشت کامیونهای زیادی را دیدیم که اثاثیه اهالی پنجشیر را به بیرون از این منطقه حمل میکردند.

حجم ویدیو: 429.52K | مدت زمان ویدیو: 00:00:12