فرارو/ خانه ژنرال دوستم، ژنرال پرستاره که هنگام حمله طالبان بدون کمترین مقاومتی فرار کرد.

حجم ویدیو: 6.46M | مدت زمان ویدیو: 00:02:54
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

یکی از عناصر طالبان در جریان بازدید از خانه ژنرال دوستم گفت: به نظرم دوستم یک فرد طاغوتی در افغانستان بود. 

مردم نان خوردن ندارند، اما او یک قصر دارد. بر روی دیوار‌های خانه دوستم تابلو‌های زیادی از اسب دیده می‌شود.