بانک مرکزی از سقوط شدید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور در دولت روحانی خبر داد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در ۸ سال دولت روحانی مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز در قالب بیع متقابل، ۵.۵ میلیارد دلار بوده است.

این در حالی است که در هشت سال دولت‌های نهم و دهم ۱۶.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز در قالب بیع متقابل، انجام شده بود یعنی ۳ برابر رقم جذب‌شده در دولت روحانی.

این در حالی است که حامیان بیژن زنگنه وزیر نفت روحانی به دروغ در رسانه‌ها وی را در جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور، موفق جلوه می‌دهند و او نیز خودش را ژنرال نفت می‌خواند و وزرای دولت احمدی‌نژاد را گروهبان می‌دانست.

علاوه بر این، در سال گذشته دولت روحانی فقط توانست ۳۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز در قالب بیع متقابل، جذب کند که سقوط فاحشی در این زمینه محسوب می‌شود.

بهترین رکورد سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز در قالب بیع متقابل، به سال ۱۳۹۱ در دولت دهم و در اوج تحریم‌ها مربوط می‌شود که دولت موفق شد نزدیک به ۳.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را راهی صنعت نفت و گاز کشور کند.

دولت دهم در سه سال پایانی خود ۹.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت جذب کرد. نتیجه آن سرمایه‌گذاری‌های عظیم را دولت روحانی در سال‌های بعد با افتتاح پروژه‌های نفت و گاز برداشت کرد و البته آن پروژه‌ها را به نام خودش زد.

دولت روحانی در سه سال پایانی عملکرد خود فقط ۴۷۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه صنعت نفت جذب کرد؛ یعنی ۵ درصد عملکرد سه سال پایانی دولت دهم!

فاجعه سقوط سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز در قالب بیع متقابل در دولت روحانی، گریبان دولت رئیسی را گرفته است که در همین ابتدای کار با کمبود گاز و پیامدهای آن همچون خاموشی‌های سراسری مواجه است.

جالب است که دولت روحانی با این فاجعه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور، دولت احمدی‌نژاد را تمسخر می‌کرد که زبان دنیا و دیپلماسی بلد نیست!

فاجعه سقوط سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت در دولت روحانی +نمودار