پاسخ رسایی به اظهارات آشنا درباره پیوستن به شانگهای

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مشرق/ حمیدرسایی در پاسخ به ادعای حسام الدین آشنا درباره واکسن و پیوستن به شانگهای در توییتر نوشت: ‌ظاهرا کلا مراحل امور کشور از نظر شما و دوستانتان اینگونه است:

چهار سال اول دولت روحانی: تقصیر دولت قبل بود.

چهار سال دوم دولت روحانی: تقصیر رقبای دولت بعد است.

چهار سال اول دولت بعدِ روحانی: نتیجه عملکرد ماست.

واقعا قصه همان است.