رضا  مجیدزاده

رضا مجیدزاده

کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی

 

بیوگرافی

مدرک تحصیلی

سوابق کاری

توضیحات

نویسنده کتابهای معمای غازان خان (بازخوانی پرونده توسعه ایران بر اساس سرمشق فکری ابرریسمان)، داستان سی‌مرغ (نقش ایرانیان در توسعه ایران)، نظریه بازی و تحلیل اقتصادی، پروانه‌های رسته‌ از پیله، بازها و کبوترها در بازار سهام، اقتصاد سیاسی هدفمندسازی یارانه‌ها، مترجم کتاب نظریه بازی؛ تصمیم، تعامل و تکامل، اقتصاد پایه، خشونت و نظمهای اجتماعی

معاون سابق گروه پست هوایی پژوهشکده پست مرکز تحقیقات مخابرات ایران

همکار پژوهشی سابق مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

مدیر گروه فرابازی توسعه اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد

 

مقالات