به این چند سوال ساده پاسخ دهید تا رازهای شخصیت تان برای شما فاش شود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

    تست : با انجام این تست به راز های شخصیتتان پی ببرید !

 تست شخصیت شناسی در انواع مختلف وجود دارد. تست شخصیت شناسی زیر درباره انتخاب پرندگان است. کافی بگویید در این تست شخصیت شناسی خودتان را در قالب کدام پرنده تصور می کنید؟ شما با پاسخ دادن به این تست شخصیت شناسی می توانید به شخصیت خود بیشتر پی ببرید. این تست شخصیت شناسی را باهم انجام دهیم.

تست شخصیت شناسی

تمام تست های روانشناسی با هدف اینکه شما بتوانید بیشتر خودتان را بشناسید طراحی شده اند پس زمان را از دست ندهید و با این چند سوال ساده پاسخ دهید.

روانشناسان سعی می کنند با طراحی این تست های ساده پرده از راز های شما بر دارند و به شما کمک کنند تا بیشتر خودتان را بشناسید.

سوالات زیر را با دقت مطالعه کنید و به آن ها پاسخ دهید سپس در انتها پاسخ آن ها را مطالعه کنید.

1. دریا را با کدامیک از خصوصیت های زیر توصیف می کنید ؟

تیره ، شفاف ، سبز ، آبی ، گل آلود

2. کدامیک از شکل های زیر را دوست دارید ؟

دایره ، مربع یا مثلث

3. تصور کنید در راهرویی راه می روید . دو در می بینید ، یکی در ۵ قدمی طرف چپ تان و دیگری در آخر راهرو و هر دو در نیز باز هستند . کلیدی روی زمین دقیقا جلوی شما افتاده است ، آیا آن را برمی دارید ؟ آری ، خیر.

4. این رنگ ها را ترجیح می دهید چطور اولویت بندی شوند ؟

قرمز ، آبی ، سبز ، سیاه و سفید

5. دوست دارید از نظر ارتفاع در کدام قسمت کوه باشید ؟

دامنه کوه ، میانه کوه ، قله کوه چه رنگی

6. در تصورتان اسب چه رنگی است؟ قهوه ای ، سیاه یا سفید

7. طوفانی در راه هست ، کدامیک را انتخاب می کنید ؟ یک اسب یا یک خانه

پاسخ تست روانشناسی

1. آبی تیره : دارای شخصیتی پیچیده شفاف : به سادگی قابل درک .

سبز : آسان گیر و بی خیال . گل آلود : پریشان حال و آشفته

2. دایره : سعی می کنید طوری خوبی کنید که خوش آیند همه باشد .

مربع : خودرای و خودمحور هستید .

مثلث : یک دنده و لج باز . ( اندازه اشکال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد )

3. آری : شما آدم فرصت طلبی هستید خیر : آدم فرصت طلبی نیستید .

4. این سوال، اولویت های شما در زندگی را معین می کند:

سبز : شغل و حرفه قرمز : دلبستگی آبی : دوستان و روابط سیاه : مرگ سفید : ازدواج

5. مقدار ارتفاعی که انتخاب می کنید ارتباط مستقیم با مقدار جاه طلبی و شخصیت برتری طلب شما دارد

تست روانشناسی:

اولین کاری که در شرایط زیر انجام می دهید چیست؟

تست شخصیت شناسی

ویژگی های شخصیتی هر فردی را از روی خیلی چیزها می توان تشخیص داد. به عنوان مثال از روی عادت های فردی یا از روی زبان بدن. حتی از روی رنگ لباس و علاقمندی ها نیز می توان فرد را شخصیت شناسی کرد.

اولین کاری که در شرایط زیر انجام می دهید چیست؟

ویژگی های شخصیتی هر فردی را از روی خیلی چیزها می توان تشخیص داد. به عنوان مثال از روی عادت های فردی یا از روی زبان بدن. حتی از روی رنگ لباس و علاقمندی ها نیز می توان فرد را شخصیت شناسی کرد.

زیر کتری را خاموش می کنم

اگر کتری را انتخاب کردید به این معنی است که فردی احساساتی و آتشی مزاج هستید. خیلی سریع و بدون شک و تردید تصمیم گیری می کنید و هیچ چیزی نمی تواند شما را از رسیدن به اهداف تان باز دارد. از یکنواختی خیلی زود خسته می شوید. دوست دارید همیشه احساس امنیت کنید و از غافلگیری خوشتان نمی آید. دوست دارید برنامه مشخصی را دنبال کنید که هیچ تغییر ناگهانی در آن وجود نداشته باشد.

جواب تلفن را می دهم

انتخاب تلفن یعنی شما فرد متمرکز و دیپلماتیکی هستید. فرد قانونمندی هستید و نمی توانید اشتباهات دیگران را به راحتی بپذیرید. شما یک فرد فعال هستید که می توانید در یک زمان چند کار را با هم انجام دهید.

به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کنید. تصمیم های مفیدی می گیرید و دوست دارید مرکز توجه باشید.

بچه را آرام می کنم

اگر ابتدا آرام کردن بچه را انتخاب کردید فرد آرامی هستید. آماده کمک به دیگران هستید و برای دیگران فداکاری می کنید. شما فرد خانواده دوستی هستید و روابط آدم ها را تحسین می کنید. از تنهایی می ترسید و همیشه دوست دارید شخصی را نزدیک خودتان داشته باشید. برای شما کنار خانواده بودن لذت بخش تر از رفتن به مکان های شلوغ و پر سر و صداست.

تست روانشناسی: اولین کاری که در شرایط زیر انجام می دهید چیست؟

جلوی خرابکاری سگ را می گیرم

اگر جلوی خرابکاری سگ را بگیرید از آن دسته آدم هایی هستید که تحمل کثیفی و به هم ریختگی را ندارید. برای شما مهم است که همه چیز تحت کنترل باشد. تا زمانی که همه چیز بر وفق مرادتان باشد آرام نمی شوید. به موقعیت های اجتماعی توجه زیادی نشان می دهید. پاسخ هر سوالی را می دانید و می دانید باید در هر شرایطی چه عکس العملی نشان دهید.