پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نام  «ایران» که در میان است همه ما یک پیکریم. یک نفسیم، یک جانیم. دیگر پای قومیت و جنسیت در میان نیست و وظیفه ما ایستادن در کنار کسانی است که برای بالا بردن پرچم ایران می‌جنگند. امروز با تمام وجود پشتیبان شیرزنان ایران برای جام ملت‌های آسیا هستیم.

بانوانی که برای افتخار آفرینی به میدان میروند.

دختران ایران سرافراز باشید.