حوادث رکنا : پدر و پسر سارق لوازم داخل خودرو به دام پلیس افتادند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

  یک پدر و پسر سابقه دار در سرقت به دام پلیس افتادند.

به گزارش رکنا، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در این باره گفت: به دنبال افزایش وقوع  سرقت  لوازم داخل خودرو در شهر کرمان،  نیروهای  کلانتری۱۲ با انجام  اقدامات فنی و پلیسی و مراقبت های شبانه روزی،  سرنخی از مشارکت یک پدر و پسر سابقه دار را در وقوع این سرقت ها به دست آوردند.

26 فقره سرقت در کارنامه پدر و پسر سارق

سرهنگ مهدی پور امینایی افزود: نیروهای پلیس  پس از تحقیقات فنی و تخصصی هر دو متهم را شناسایی و دستگیر و به مقر انتظامی  منتقل کردند. وی ادامه داد:  این پدر و پسر در بازجویی های انجام گرفته، به ۲۶ فقره سرقت داخل خودرو در شهر کرمان اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده  به مرجع قضایی تحویل شدند.