آژیر قرمز در پایگاه پنجم شکاری امیدیه نیز به صدا درآمده و اف ۵ های ایران بسوی خلیج فارس اوج گرفتند!

حجم ویدیو: 1.78M | مدت زمان ویدیو: 00:00:44
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

پروازهای شناسایی نیروی هوایی ایران  بشدت افزایش یافته | از پایگاههای هشتم شکاری اصفهان و دوم شکاری تبریز اخبار تحرکات گسترده منتشر میشود | احتمالا نیروی هوایی ایران اولین ضربه انتقام را میزند | از پایگاه یکم شکاری تهران گردان میگ ۲۹ بصورت گروهی به پرواز در امده اند | آژیر قرمز در پایگاه پنجم شکاری امیدیه نیز به صدا درآمده و اف ۵ های ایران بسوی خلیج فارس اوج گرفتند

پیشنهاد ویژه :

انتقال پیام آمریکا به ایران پس از ترور سلیمانی

آژیر قرمز در پایگاه های شکاری و پرواز جنگنده های ایران

صدای همسر سردار قاسم سلیمانی پس از شهادت سپهبد