خبرگزاری رویترز ادعا کرد که یک دیپلمات سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است، روز جمعه پس از ترور سردار سلیمانی پیامی را از سوی آمریکا به ایران تحویل داده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش ایسنا، این خبرگزار ی اعلام کرد که وزارت امور خارجه سوئیس گفته کاردار سوئیس در تهران از مواضع ایران باخبر شده و در مقابل پیام آمریکا را به ایران منتقل کرده است.
وزارت امور خارجه سوییس اعلام کرد که یک دیپلمات این کشور پیامی درباره ترور سردار سلیمانی به ایران مخابره کرده است.

پیشنهاد ویژه :

انتقال پیام آمریکا به ایران پس از ترور سلیمانی

آژیر قرمز در پایگاه های شکاری و پرواز جنگنده های ایران

صدای همسر سردار قاسم سلیمانی پس از شهادت سپهبد

وزارت امور خارجه سوییس در پاسخی که برای سوال رویترز ایمیل کرده بود، بیان کرد: معاون سفیر از موضع ایران باخبر شده بود و در عوض، پیام آمریکا را[نیز] مخابره کرد.