ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بر مناطق جدیدی در شرق صنعا پس از درگیری با نیروهای وابسته به دولت دست نشانده سعودی در یمن، مسلط شدند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به نقل از اسپوتنیک، ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بر مناطق جدیدی در شرق صنعا پس از درگیری با نیروهای وابسته به دولت دست نشانده سعودی در یمن، مسلط شدند.

یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد: ارتش و کمیته‌های مردمی یمن پس از تسلط بر بلندی راهبردی المناره که بلندترین بلندی در نهم محسوب می‌شود در نبردی سنگین بر مناطقی در المجاوحه، عیده و المریحات مسلط شدند.

منبع یمنی بیان کرد: ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در قرود، ملح و المحجر هم به پیشروی‌هایی دست یافتند.

ارتش و کمیته‌های مردمی یمن یورش نیروهای وابسته به دولت دست نشانده سعودی در یمن به سلسله جبالی در شمال نهم در استان صنعا را دفع کردند.

از سوی دیگر نظامیان سعودی با توپخانه و راکت مناطق الفازه و الجبلیه در التحیتا در استان الحدیده یمن را هدف قرار دادند.