حسن رسولی گفت: مجمع عمومی نهاد اجماع ساز با رویکرد بنده و بهزاد نبوی مخالف بود و در نتیجه اجازه حضور به مهرعلیزاده و همتی داده نشد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش مثلث‌آنلاین، به نقل از برنا، عضو نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان اظهار کرد: من و بهزاد نبوی معتقد بودیم که این دو کاندیدا (همتی، مهرعلیزاده) می‌توانند برای اعلام برنامه به نهاد اجماع ساز بیایند و برنامه آن‌ها بررسی شود.

حسن رسولی، عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح طلبان، در رابطه آخرین تصمیمات نهاد اجماع‌ساز در مورد اعلام برنامه محسن مهر علیزاده و عبدالناصر همتی به نهاد اجماع ساز اظهار کرد: من و بهزاد نبوی معتقد بودیم که این دو کاندیدا می‌توانند برای اعلام برنامه به نهاد اجماع ساز بیایند و برنامه آن‌ها بررسی شود.

او افزود:، اما مجمع عمومی نهاد اجماع ساز با رویکرد بنده و بهزاد نبوی مخالف بود و در نتیجه اجازه حضور به مهرعلیزاده و همتی داده نشد.