باقری: لغو تحریم‌‌ها نقطه شروع مذاکرات است

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

معاون سیاسی وزیر امور خارجه: نقطه شروع دور بعدی مذاکرات لغو تحریم‌های غیرقانونی آمریکاست.

ریشه مساله‌ای که ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم نقض توافق توسط آمریکایی‌ها و اعمال تحریم‌ها توسط آمریکایی‌هاست.

ایران در توافق بوده و هست، مساله اصلی لغو تحریم‌های غیر قانونی است و بازگشت آمریکا به برجام مساله بعدی است.