دستور فوری رئیس جمهور در نشست هیئت دولت برای رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان در جنوب کشور