پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

عصر مجلس نوشت: هر چند عبدالملکی امروز با پادرمیانی قالیباف از دریافت کارت زرد نجات یافت، اما آنچه که از صحن مجلس به گوش می‌رسد نشان‌دهنده قاطعیت نمایندگان برای استیضاح وزرای ناکارآمد است.

به قول ذاکر نماینده سوال کننده از وزیر کار، با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمی‌شود و از وعده‌ خسته شده‌ایم؛ حال با توجه به شنیده‌ها ۵ وزیر ضعیف دولت رئیسی در پرتگاه استیضاح قرار دارند. 

شاید قالیباف توانسته باشد دو سه ماه زمان برای وزرا بخرد اما ادامه عملکرد عجیب و وعده‌های دور از دسترس وزرا، باعث خواهد شد سال ۱۴۰۱ ترکیب کابینه دولت با تغییرات زیادی روبرو شود.

وزیرکار، صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و کشور به ترتیب خطر استیضاح را حس می‌کنند.