مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ لازم الاجرا است

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ لازم الاجرا است.