کیهان نوشت: یکی از کلیدواژه‌های اصلاح‌طلبان و حامیان دولت سابق برای زیر سوال بردن هماهنگی قوا «یکدست‌‌سازی حکومت» بوده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

کیهان نوشت: یکی از کلیدواژه‌های اصلاح‌طلبان و حامیان دولت سابق برای زیر سوال بردن هماهنگی قوا «یکدست‌‌سازی حکومت» بوده است.

این روزنامه با اشاره به خبرسازی‌های جعلی این جریان ادامه داده: همزمان با اقدام دولت در بازتوزیع هدفمند یارانه آرد و نان خبری مبنی بر انتقادات تند رئیس‌مجلس به دولتمردان در جلسه سران قوا منتشر شد. خبری که البته همان روز توسط خبرگزاری مجلس تکذیب شد تا نشان دهد حجم بمباران خبری با اطلاعات و اخبار مخدوش بیش از حد تصور در دوره‌های گذشته است.

کیهان افزوده: شاکله سخنان محمدباقر قالیباف همراهی و همدلی با دولت برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی‌اش بود و در این زمینه از توافق و همکاری مجلس و دولت در آخرین جلسه سران قوا خبر داد، اما رسانه‌های زنجیره‌ای این جریان با چشم بستن بر متن کامل سخنان، اقدام به برجسته کردن قسمت کوچکی از نطق پیش از دستور رئیس‌مجلس کردند که حاکی از اختلاف دیدگاه جزئی با دولت بود.