حسین امیرعبداللهیان در توئیتی تاکید کرد: اگر پنجره دیپلماسی هنوز باز است، این به خاطر ابتکارات پویای ایران است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در توئیت خود آورده است: اگر پنجره دیپلماسی هنوز باز است، این به خاطر ابتکارات پویای ایران است.

‌رییس‌جمهور آمریکا نمی‌تواند از طریق اتهام‌زنی و تحریم، دیدگاه‌های یکجانبه آمریکا را تحمیل نماید. دیپلماسی، خیابانی یک طرفه نیست.

‌رسیدن به توافق نهایی مستلزم انعطاف، ابتکارات و پذیرش واقعیات از جانب آمریکاست.