روزنامه کیهان در خصوص حوادث اخیر کشور نوشت: یکی از آمال و آرزوهای این جریان این است که در فردای پس از جمهوری اسلامی، همجنس‌بازی در ایران رسمیت یافته و گسترش یابد. فردای پس از جمهوری اسلامی، جهنمی بیش نیست.

کیهان: فردای پس از جمهوری اسلامی، جهنمی بیش نیست
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

روزنامه کیهان در خصوص حوادث اخیر کشور نوشت: یکی از آمال و آرزوهای این جریان این است که در فردای پس از جمهوری اسلامی، همجنس‌بازی در ایران رسمیت یافته و گسترش یابد. فردای پس از جمهوری اسلامی، جهنمی بیش نیست.

روزنامه کیهان در بخش هایی از این یادداشت نوشت: اگر این طیف به قدرت برسد، با شعار حجاب اختیاری، در نهایت «بی‌حجابی اجباری» را دنبال خواهد کرد...بلکه یکی از اهداف اصلی در این فتنه، تجزیه ایران و تکه‌تکه کردن کشورمان است... یکی از آمال و آرزوهای این جریان این است که در فردای پس از جمهوری اسلامی، همجنس‌بازی در ایران رسمیت یافته و گسترش یابد.

فردای پس از جمهوری اسلامی، جهنمی بیش نیست. نظام جمهوری اسلامی و ملت فهیم ایران بدون توجه به تندباد توطئه‌ها، قرص و محکم به حرکت خود ادامه خواهد داد. بر همین اساس باید همه تلاش کنیم تا مشکلات را یکی پس از دیگری پشت‌سر گذاشته و بر سرعت حرکت قطار پیشرفت‌ها بیفزاییم. ما می‌توانیم.