معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور گفت: چین درخواست میانجیگری داشت که رئیس‌جمهور با این درخواست موافقت کرد. پس از جلسات مختلف، این ماموریت به شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی داده شد تا مذاکرات را آغاز کند. تمرکز اصلی این توافق روی روابط دوجانبه است. این توافق خبر خوبی برای دشمنان ایران نیست. مسیر آن‌ها غلط است زیرا ایران قدرت مطلق منطقه و اهل تعامل است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور گفت: چین درخواست میانجیگری داشت که رئیس‌جمهور با این درخواست موافقت کرد. پس از جلسات مختلف، این ماموریت به شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی داده شد تا مذاکرات را آغاز کند. تمرکز اصلی این توافق روی روابط دوجانبه است. این توافق خبر خوبی برای دشمنان ایران نیست. مسیر آن‌ها غلط است زیرا ایران قدرت مطلق منطقه و اهل تعامل است.