یک تحلیلگر مسائل سیاست خارجی گفت: سیاست آمریکا در خاورمیانه‌ مبتنی بر قدرت است و هر اتفاقی در منطقه که باعث‌ کاهش قدرت آمریکا شود، به معنای شکست سیاست خارجی این‌ کشور است.

برجام می‌تواند برنگ برنده بایدن در انتخابات باشد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: سیاست آمریکایی‌ها در قبال ایران دوگانه است؛ از یک سو به تازگی تحریم‌های جدیدی را وضع‌کرده‌اند و از سوی دیگر‌خبر آمد که پول‌های بلوکه‌شده ایران برای مصارف «انسان‌دوستانه» آزاد می‌شود. معنای این بازی دوگانه‌ چیست؟

حسین کنعانی‌مقدم، تحلیلگر مسائل سیاست خارجی، درباره این موضوع به «سیاست آمریکایی‌ها سال‌هاست که چماق و هویج بوده است. آنها از یک سو پالس‌های مثبتی برای ادامه مذاکرات می‌فرستند و از سوی‌ دیگر با اقداماتی مانند ترور، تهدید و تحریم چنگ و دندان نشان می‌دهند».

او ادامه داد: «اروپایی‌ها هم که پیرو آمریکا هستند همین سیاست را در دستور کار دارند؛ چنانکه دیدیم آنها هم‌ تحریم‌های تازه‌ای علیه برخی دیگر از شخصیت‌ها وضع کرده‌اند».

این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی همچنین بیان کرد: «اکنون دولت آمریکا قدرت تصمیم‌گیری ندارد زیرا انتخابات ریاست جمهوری در این کشور در پیش است و هیج بعید نیست ترامپ یا حتی فردی بدتر از ترامپ روی‌ کار بیاید. بایدن باید بداند که اکنون بهترین‌ زمان برای به نتیجه رساندن مذاکرات است زیرا در صورت شکست دموکرات‌ها در انتخابات ممکن است وضعیت برزخی تا چندسال باقی بماند».

او ادامه داد: «اگر آقای بایدن می‌خواهد در انتخابات دست برتر را داشته باشد، باید برجام را به نتیجه برساند زیرا برجام می‌تواند برگ‌ برنده او در انتخابات باشد».

کنعانی‌مقدم در پایان گفت: «سیاست آمریکا در خاورمیانه‌ مبتنی بر قدرت است و هر اتفاقی در منطقه که باعث‌ کاهش قدرت آمریکا شود، به معنای شکست سیاست خارجی این‌ کشور است و طبیعی است دولت مستقر دست کم از باب سیاست خارجی شانسش در انتخابات کم‌می‌شود؛ به ویژه اکنون ایران به روسیه و‌چین نزدیک شده است و عربستان هم‌در توافق با ایران نشان داد نمی‌خواهد دنباله‌روی محض آمریکا باشد».