اصلاح‌طلبان می‌خواهند در رفت‌وآمد بین نظام و اپوزیسیون باشند؛ به این معنی که‌ آنها نه می‌توانند از مواهب قدرت بگذرند و نه می‌خواهند مغضوب اپوزیسیون باشند.

رفت‌برگشت اصلاح‌طلبان میان جمهوری اسلامی و براندازی!
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: سید محمد خاتمی به تازگی گرچه سعی کرده خط خود را از براندازان جدا کند و گفته است که با براندازی زندگی بهتر نخواهد شد اما در عین حال اصل نظام اسلامی را به چالش کشیده و ماهیت جمهوری اسلامی را تهی از آنچه باید باشد دانسته و گفته جمهوری اسلامی به سمت حکومت اسلامی حرکت می‌کند. او با این سخنان گرچه می‌کوشد اتهام اپوزیسیون‌شدن را از خود وانهد اما در عین حال نمی‌تواند امیال واقعی خود را هم پنهان کند و اگر به دقت بر واژه‌هایی که به کار می‌برد توجه کنیم، در می‌یابیم که سید محمد خاتمی به جمهوری اسلامی سال۱۴۰۲ باور ندارد؛ گزاره‌ای که البته پیش از اینها مصطفی تاجزاده هم صریح‌تر از خاتمی بیان‌کرده بود و گفته بود آنچه امروز می‌بینیم جمهوری اسلامی نیست و من به این حکومت باور ندارم.

همان‌طور که می‌بینیم اصلاح‌طلبان مشغول یک بازی جدید هستند؛ آنها در ظاهر خود را معتقد به «جمهوری اسلامی» می‌دانند اما در باطن رویکردها و گفته‌هایشان در جهت تخریب و تضعیف و حتی عبور از نظام است.

اصلاح‌طلبان با این روش جدید سه هدف را دنبال می‌کنند؛ نخست آنکه آنها اگر بخواهند نزدیک به اپوزیسیون شوند به دلیل سابقه فعالیتشان در نظام نمی‌توانند ناگهان برای مثال طرفدار سلطنت‌طلبان شوند؛ بنابراین برای عبور از نظام با گفتن اینکه شرایط کنونی با اهداف جمهوری اسلامی مد نظر ما همخوان‌ نیست، راه فراری گفتمانی برای خود دست‌وپا می‌کنند.

دوم آنکه اصلاح‌طلبان می‌خواهند در رفت‌وآمد بین نظام و اپوزیسیون باشند؛ به این معنی که‌ آنها نه می‌توانند از مواهب قدرت درون‌ساختاری که تصور می‌کنند به وسیله انتخابات می‌توانند کسب کنند، بگذرند و نه می‌خواهند مغضوب اپوزیسیون باشند. بنابراین یکی به نعل می‌زنند و یکی به میخ و برای هر طرف چه نظام و چه اپوزسیون توجیه می‌آورند. به بیان دیگر وقتی بخواهند در انتخابات شرکت کنند، می‌گویند ما گفتیم‌براندازی راه مناسبی نیست پس نیروهای درون نظام محسوب می‌شویم و برای کسب رضایت مخالفان‌نظام هم می‌گویند ما «این جمهوری اسلامی» را قبول نداریم.

سومین هدف آنها اما پیچیده‌تر است و به نوعی ترکیب دو هدف پیشین است. آنها حتما در انتخابات شرکت می‌کنند و به همین دلیل می‌خواهند دنبال رأی هستند.‌ آنها از یک سو با درون‌نظام جلوه‌دادن خود می‌خواهند نیروهایشان تأیید صلاحیت شوند و از سوی دیگر تصور می‌کنند از آن دست افرادی که حتی به نظام باور ندارند هم‌ می‌توانند رأی بگیرند؛ سیاستی ماکیاولیستی که نشان می‌دهد به طور کامل هدف برای اصلاح‌طلبان، وسیله را توجیه می‌کند.

با همه اینها اما امروز بیش از هر زمانی روشن شده است که اصلاح‌طلبان بدشان هم‌ نمی‌آید در شرایطی از نظام‌ عبور کنند؛ البته نشان‌دادن این‌خواسته برای آنها بستگی به تحلیلشان از شرایط سیاسی و اجتماعی دارند؛ به این معنا که اگر مانند شش ماهه دوم‌سال گذشته تصور کنند نظام در مخاطره است، چهره اپوزیسیون‌شان را عرضه می‌کنند مانند نامه‌ای که خاتمی چند وقت پیش نوشت و وقتی به این جمع‌بندی برسند که خبری هم نبوده است به سرعت می‌شوند نیروهای درون‌نظام تا بتوانند همچنان از مواهب قدرت سیاسی بهره‌مند شوند.