دفتر دکتر علی لاریجانی، در پی انتشار خبری خبرگزاری تسنیم بیانیه داد.

دفتر لاریجانی بیانیه داد؛ خبری درباره انتخابات مجلس وجود ندارد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

دفتر دکتر علی لاریجانی، در پی انتشار خبری خبرگزاری تسنیم بیانیه داد.

لاریجانی با ارائه لیست وارد رقابت انتخاباتی مجلس می‌شودتسنیم: لاریجانی با ارائه لیست وارد رقابت انتخاباتی مجلس می‌شود1402/02/18 - 16:06

در این بیانیه آمده است:

رفع نگرانی از جریان خالص سازی؛ خبری درباره انتخابات مجلس وجود ندارد!

خبر اختصاصی خبرگزاری وسیع ،تسنیم درباره ارائه لیست در انتخابات مصداق گزاره «خسن و خسین هر سه خواهران مغاویه هستند» می باشد. نه بحثی درباره حرکت انتخاباتی درمیان است و نه ارائه لیست سراسری و نه رایزنی با دیگران صورت پذیرفته لذا بدین وسیله از جریان خالص سازی رفع نگرانی می شود و بعید است به این روشهای برادران بتوان رقابت تصنعی ایجاد کرد. ملک را چاره ای دیگر نیاز است.

علی لاریجانی

ed232f6f-562e-401d-9284-149fe0a37391