امیر سرتیپ آشتیانی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ های اخیر محیط پیرامونی و فناوری های مورد استفاده در این جنگ ها، اهمیت نبرد زمینی و حرکت روی سطح زمین را بسیار مهم ارزیابی کرد و بر نقش برجسته سازمان صنایع دفاع در تجهیز و پر کردن دست نیروهای مسلح کشور به تجهیزات رزم زمینی تاکید کرد.

تاکید وزیر دفاع بر تجهیز نیروهای مسلح به تجهیزات رزم زمینی
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

امیر سرتیپ آشتیانی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ های اخیر محیط پیرامونی و فناوری های مورد استفاده در این جنگ ها، اهمیت نبرد زمینی و حرکت روی سطح زمین را بسیار مهم ارزیابی کرد و بر نقش برجسته سازمان صنایع دفاع در تجهیز و پر کردن دست نیروهای مسلح کشور به تجهیزات رزم زمینی تاکید کرد.

به گزارش وزارت دفاع، امیر سرتیپ آشتیانی در دیدار با معاونین ستادی و مدیران گروه های سازمان صنایع دفاع با تبریک عید غدیر خم به عنوان عید بزرگ مسلمانان، رمز عاقبت به خیری را بندگی خدا و تبعیت محض از الگو ها و اسوه های حسنه ای مانند پیامبر گرامی اسلام(ص) و امیر مومنان علی(ع) دانست و افزود: توفیق الهی در تبعیت، حرکت در مسیر انبیاء الهی و درنهایت عاقیت به خیری است.

وی با اشاره به ابعاد مختلف زندگی از نظر اجتماعی، اعتقادی و فرهنگی برای عاقبت به خیری، زندگی کاری را از ابعاد  مهم رسیدن و دست یابی با عاقبت خیری دانست و افزود: خدمت در جمهوری اسلامی ایران یکی از مسیر های مهم عاقبت به خیری است که همه باید داشتن فرصت خدمت به اسلام، نظام اسلامی و ملت عزیزمان را مغتنم بشماریم و قدر بدانیم.

امیر سرتیپ آشتیانی در ادامه این دیدار با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ های اخیر محیط پیرامونی و فناوری های مورد استفاده در این جنگ ها؛ اهمیت نبرد زمینی و حرکت روی سطح زمین را بسیار مهم ارزیابی کرد و بر نقش برجسته سازمان صنایع دفاع در تجهیز و پر کردن دست نیروهای مسلح کشور به تجهیزات رزم زمینی تاکید کرد.

وزیر دفاع با اشاره به تلاش شبانه روزی برای حرکت پرشتاپ و اعمال مدیریت درست و بهره گیری از همه ظرفیت ها و بهبود مستمر سامانه های مدیریتی را لازمه حرکت جهشی دانست و افزود: همه جهان نظارگر بودند که حرکت نظام و ملت بزرگ ایران با وجود تحریم ها و جنگ ترکیبی پر فشار نه تنها کند نشد بلکه با سرعت و پر قدرت تر ادامه پیدا کرده است.

وزیر دفاع بهره گیری از راه کارهای جدید و استفاده از توان مدیریتی نخبگان برای پیشبرد کارها را امری ضروری عنوان کرد.

امیر سرتیپ آشتیانی با اشاره به موفقیت های سازمان صنایع دفاع آن را یکی از مجموعه های موفق نظام دانست و از تلاش های کارکنان آن تشکر کرد.

در این دیدار معاونان ستادی و مدیران گروه ها دیدگاه ها و نکته نظرات خود را با وزیر دفاع مطرح کردند.