روزنامه دولت در بخش «دیگه چه خبر؟» نوشت: براساس یک نظرسنجی معتبر بیش از ۵۳ درصد مردم گفته‌اند که اسم رئیس مجلس را نمی‌دانند!

روزنامه دولت: بیش از ۵۳ درصد مردم گفته‌اند که اسم رئیس مجلس را نمی‌دانند!
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

روزنامه دولت در بخش «دیگه چه خبر؟» نوشت: براساس یک نظرسنجی معتبر بیش از ۵۳ درصد مردم گفته‌اند که اسم رئیس مجلس را نمی‌دانند!

روزنامه ایران نوشت: بررسی‌های مراکز افکارسنجی نشان‌دهنده تضعیف جایگاه مجلس بواسطه رفتار برخی از نمایندگان در میان مردم است، تا جایی که بسیاری از ایرانیان حتی نام رئیس مجلس را هم نمی‌دانند. براساس یک نظرسنجی معتبر بیش از ۵۳ درصد مردم گفته‌اند که اسم رئیس مجلس را نمی‌دانند! همچنین در پاسخ به پرسش درباره رضایت از مجلس، بیش از ۶۸ درصد مردم گفته‌اند اصلاً از مجلس رضایت ندارند یا کم رضایت دارند. هرچند 12 درصد هم اعلام کرده‌اند که به مقدار زیاد و خیلی زیاد از مجلس رضایت دارند.