رادیکال‌های اصلاح‌طلب با هدایت مصطفی تاجزاده شمشیر را برای میانه‌روها از رو بسته‌اند.

از حمله تند امین‌زاده به نیوی تا کودتا علیه مرعشی
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

گروه سیاست سایت مثلث‌آنلان: مجله آگاهی نو از نامه امین‌زاده خطاب به بهزاد نبوی خبر داده که در آن نامه، نبوی از سوی امین زاده به سازشکاری و محافظه کاری متهم می شود. این نامه را باید مقدمه‌ای بر کودتای اتحاد ملتی‌ها علیه نبوی دانست که در نهایت با ریاست منصوری به سرانجام رسید. این مجله البته در بخشی از گزارش خود به صراحت می‌نویسد که هدف این طیف حذف عمل‌گراها و به ریاست نرسیدن حسین مرعشی بوده است. این ادبیات البته طی روزهای گذشته به نحوی دیگر از سوی محمد عطریانفر هم بیان شد که ادامه اعتراض کارگزارانی ها به مشی طیف چپ و تندروی اصلاحات با هدایت مصطفی تاجزاده تعبیر می شود.

گزاره‌هایی که مجله آگاهی نو مطرح می‌کند نشان‌دهنده اوج اختلافات درونی اصلاح‌طلبان است؛ به نحوی که اتحادی‌ها به هدایت پشت پرده مصطفی‌تاجزاده عزم راسخی برای به انزواراندن میانه‌روها دارند. تا اینجای کار هم توانسته‌اند بهزاد نبوی را کنار بگذارند و با اقدام همه‌جانبه علیه مرعشی، آذر منصوری را به ریاست جبهه اصلاحات برسانند. آنها به همین مقدار هم راضی نیستند و می‌بینیم که امین‌زاده در شرایطی به نبوی می‌تازد که او دیگر مسئولیتی در جبهه اصلاحات ندارد؛ علت این کار هم از بین بردن وجهه عمومی شخصیت‌های مطرح و البته میانه‌روی اصلاح‌طلب مانند نبوی است. به نظر می‌رسد رادیکال‌ها از خاتمی هم عبور کرده باشند اما تا اینجای کار با تکرار نزدیک‌بودن به خاتمی به نوعی خود را مصون از پاسخگویی در جبهه اصلاحات کرده‌اند.

با این اوصاف هیچ بعید نیست انشعابی بزرگ در جبهه اصلاحات رخ دهد که البته باید منتظر ماند و عرصه را مشاهده کرد.