رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: نتایج ایستادگی بر اصول بنیادین انقلاب، دوری از دیپلماسی التماسی و ناامیدکردن دشمنان از توان ضربه به جمهوری اسلامی است.

خلجی: دنیا شاهد ناامیدی دشمنان از توان ضربه‌ زدن به ایران است
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: نتایج ایستادگی بر اصول بنیادین انقلاب، دوری از دیپلماسی التماسی و ناامیدکردن دشمنان از توان ضربه به جمهوری اسلامی است.

سپهر خلجی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:

«نتایج ایستادگی بر اصول بنیادین انقلاب و انجام وظیفه به‌عنوان سرباز رهبری، دوری از دیپلماسی التماسی و قطع دسترسی جریان واداده و بعضا نفوذی، نشان‌دادن اراده قاطع نظام در دفاع از ایران اسلامی ‌و ناامیدکردن دشمنان از توان ضربه به درخت تناوری را که حالا اصلها ثابت و فرعها فی السماء است، همه دنیا می‌بیند.

فریادهای گوش‌خراش و جریان ناکوک رسانه‌های بیرونی و عقبه و مزدوران داخلی هم ناشی از درد واقعیات میدان است.»