در مورد حق پخش برنامه‌های تلویزیونی، آنچه در صحن مجلس مطرح شد پیشنهاد ما و وزارت ورزش نبود؛ ما پیشنهاد دادیم همانطور که در مورد مسابقات خارجی دولت حق پخش می‌دهد، در مورد برنامه‌های داخلی هم دولت حق پخش در نظر بگیرد.

تبلیغات انتخابات مجلس در ۲۰۰ کانال تلویزیونی
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رئیس سازمان صداوسیما: در مورد حق پخش برنامه‌های تلویزیونی، آنچه در صحن مجلس مطرح شد پیشنهاد ما و وزارت ورزش نبود؛ ما پیشنهاد دادیم همانطور که در مورد مسابقات خارجی دولت حق پخش می‌دهد، در مورد برنامه‌های داخلی هم دولت حق پخش در نظر بگیرد.

قرار شد در ۶ ماهه برنامه هفتم، آئین نامه‌ای را صدا و سیما دراین‌باره تنظیم کند و در دولت بررسی شود.ما تاکیدمان پرداخت حق ورزش و حق فدرسیون‌هاست که منابع آن تأمین شود.

در مورد انتخابات، در این دوره هم برای اولین بار قرار است ۲۰۰ کانال انتخابات به تعداد حوزه‌های انتخابیه درنظر بگیریم که کار سخت و پیچیده‌ای است که از طریق آنتن تلویزیون بتوانند تبلیغ کنند.