صهیونیست‌ها هزاران سامانه را به قیمت میلیاردها دلار به آمریکایی‌ها انداختند تا روی تانک‌های آبرامز مستقر در اروپا نصب کنند تا شاید دفاعی باشد در برابر موشک‌های ضد زره قدرتمند روسی مانند همین کورنت (دهلاویه).... اما تجربه این جنگ نشان داد که هیچ کاربردی نخواهد داشت.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

انهدام یک دستگاه تانک مرکاوا با سامانه پیروز (ثارالله) حامل موشک‌های دهلاویه. هیچ کاری از دست سامانه دفاع فعال تروفی بر نیامد. دو موشک ۲۵ هزار دلاری دهلاویه نه تنها تانک ۶ میلیون دلاری مرکاوا را منهدم کردند بلکه هیچ آبرویی هم برای سامانه تروفی نگذاشتند. در طول ۴۲ روز جنگ در غزه و شمال فلسطین اشغالی هنوز هیچ تصویری از فعالیت و عملکرد مثبت تروفی منتشر نشده است. 

صهیونیست‌ها هزاران سامانه را به قیمت میلیاردها دلار به آمریکایی‌ها انداختند تا روی تانک‌های آبرامز مستقر در اروپا نصب کنند تا شاید دفاعی باشد در برابر موشک‌های ضد زره قدرتمند روسی مانند همین کورنت (دهلاویه).... اما تجربه این جنگ نشان داد که هیچ کاربردی نخواهد داشت.