با نزدیک شدن به موعد انتخابات همانطور که جریان‌های سیاسی هر چه در درون دارند عیان خواهند ساخت، اپوزیسیون و دشمنان نیز با تمام قوا به میدان خواهند آمد. در این بین برخی جریان‌ها با پیگیری منویات محفلی خود به سود اپوزیسیون عمل می‌کنند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

روزنامه جوان در این ارتباط نوشته: هر چه به یازده اسفند روز انتخابات مهم ملت ایران نزدیک‌تر می‌شویم، صدا‌های شوم تحریم و زمزمه‌های زشت سهم‌خواهی نیز افزایش می‌یابد که نمونه‌های بارز آن این روز‌ها در صدور بیانیه‌های تحریمی کم سابقه از سوی جریان‌های همسو با غرب و جدال‌های کم حاصل خودی‌ها مشاهده می‌شود. 

تغییر تاکتیک دشمن از تضعیف اسلامیت نظام به تضعیف جمهوریت نظام: راهبرد دشمنان ملت ایران در انتخابات‌های سه دهه گذشته عمدتاً حمایت از یک جریان خاص به منظور نفوذ به ارکان قدرت و تضعیف اسلامیت نظام بود که نتیجه چندانی برای دشمن در بر نداشت؛ لذا پس از ورود نظام اسلامی به چهل ساله دوم عمر با برکت خویش و عصبانیت غرب از ماندگاری انقلاب اسلامی بر آن شد با تضعیف جمهوریت نظام، در واقع پشتوانه اصلی نظام اسلامی را مورد هدف قرار دهد. 

عدم توجه نخبگان به این تغییرات سبب ورود به مسائل حاشیه‌ای شده که نظام اسلامی را در رسیدن به هدف اصلی و اولویت اول خود در نومیدسازی دشمن در تضعیف انتخابات، کمک می‌نماید.