اسحاق جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

جهانگیری نامزد شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

اسحاق جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم با حضور در ستاد انتخابات کشور، در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.