قیمت مرغ امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

قیمت مرغ امروز در خرده فروشی‌ها بیش از 42هزار تومان شد. قیمت مرغ باعث هرج و مرج بسیاری در بازار شده است. قیمت مرغ در چند وقت اخیر با روند صعودی مواجه بوده است. قیمت مرغ گویا با هیچ کنترلی مواجه نیست. قیمت مرغ در روزهای آینده در انتظار نظارت بر توزیع مناسب است.

آنچه در زیر می آید قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران است

قیمت مرغ امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

نرخ انواع مرغ در بیست و سوم دی ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

نوع مرغ

قیمت(تومان)

ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

۴۲,۹۰۰

مغز ران بدون پوست بدون استخوان

۴۴,۵۰۰

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

۴۸,۵۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال

۴۹,۵۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو

۴۸,۰۰۰

ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

۴۲,۱۰۰

بال کبابی ساده - بدون نوک بال

۴۲,۰۰۰

بازوی کبابی ساده

۳۳,۴۰۰

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

۳۷,۳۰۰

فیله مرغ

۶۳۹۰۰

گردن مرغ بدون پوست

۱۲,۹۰۰

شنیتسل بدون آرد

۵۱,۸۰۰

جوجه چینی

۶۳,۶۰۰

جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده

۵۴,۹۰۰

جوجه کباب بااستخوان ساده

۴۴,۰۰۰

پا چینی ۱۰ عددی مرغ

۴۱,۰۰۰

مرغ کنتاکی

۴۰,۱۰۰

دل مرغ پاک کرده

۱۳,۲۰۰

جگر مرغ

۷,۵۰۰

سنگدان مرغ

۱۲,۹۰۰

پای مرغ

۷,۳۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی

۹۸,۰۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی

۷۲,۰۰۰

بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی)

۹۹,۰۰۰

مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی)

۲۰,۹۰۰

مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی)

۳۱,۵۰۰

مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی

۳۰,۰۰۰

تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۲۲,۵۰۰

تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۲۸,۷۰۰

تخم مرغ بسته ۱۲ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۱۲,۹۰۰

تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۱۳,۷۰۰

تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۹,۹۰۰

 

قیمت مرغ امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

 قیمت انواع مرغ در بیست و دوم دی ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

نوع مرغ

قیمت(تومان)

ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

۴۲,۹۰۰

مغز ران بدون پوست بدون استخوان

۴۴,۵۰۰

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

۴۸,۵۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال

۴۹,۵۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو

۴۸,۰۰۰

ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

۴۲,۱۰۰

بال کبابی ساده - بدون نوک بال

۴۲,۰۰۰

بازوی کبابی ساده

۳۳,۴۰۰

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

۳۷,۳۰۰

فیله مرغ

۶۳۹۰۰

گردن مرغ بدون پوست

۱۲,۹۰۰

شنیتسل بدون آرد

۵۱,۸۰۰

جوجه چینی

۶۳,۶۰۰

جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده

۵۴,۹۰۰

جوجه کباب بااستخوان ساده

۴۴,۰۰۰

پا چینی ۱۰ عددی مرغ

۴۱,۰۰۰

مرغ کنتاکی

۴۰,۱۰۰

دل مرغ پاک کرده

۱۳,۲۰۰

جگر مرغ

۷,۵۰۰

سنگدان مرغ

۱۲,۹۰۰

پای مرغ

۷,۳۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی

۹۸,۰۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی

۷۲,۰۰۰

بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی)

۹۹,۰۰۰

مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی)

۲۰,۹۰۰

مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی)

۳۱,۵۰۰

مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی

۳۰,۰۰۰

تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۲۲,۵۰۰

تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۲۸,۷۰۰

تخم مرغ بسته ۱۲ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۱۲,۹۰۰

تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۱۳,۷۰۰

تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۹,۹۰۰

قیمت مرغ امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

قیمت انواع مرغ در بازار ۲۰دی ماه ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

نوع مرغ

قیمت(تومان)

ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

۴۲,۹۰۰

مغز ران بدون پوست بدون استخوان

۴۴,۵۰۰

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

۴۸,۵۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال

۴۹,۵۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو

۴۸,۰۰۰

ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

۴۲,۱۰۰

بال کبابی ساده - بدون نوک بال

۴۲,۰۰۰

بازوی کبابی ساده

۳۳,۴۰۰

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

۳۷,۳۰۰

فیله مرغ

۶۳۹۰۰

گردن مرغ بدون پوست

۱۲,۹۰۰

شنیتسل بدون آرد

۵۱,۸۰۰

جوجه چینی

۶۳,۶۰۰

جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده

۵۴,۹۰۰

جوجه کباب بااستخوان ساده

۴۴,۰۰۰

پا چینی ۱۰ عددی مرغ

۴۱,۰۰۰

مرغ کنتاکی

۴۰,۱۰۰

دل مرغ پاک کرده

۱۳,۲۰۰

جگر مرغ

۷,۵۰۰

سنگدان مرغ

۱۲,۹۰۰

پای مرغ

۷,۳۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی

۹۸,۰۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی

۷۲,۰۰۰

بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی)

۹۹,۰۰۰

مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی)

۲۰,۹۰۰

مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی)

۳۱,۵۰۰

مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی

۳۰,۰۰۰

تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۲۲,۵۰۰

تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۲۸,۷۰۰

تخم مرغ بسته ۱۲ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۱۲,۹۰۰

تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۱۳,۷۰۰

تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۹,۹۰۰

قیمت مرغ در بازار تهران (دی ماه)
نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
مغز ران بی پوست مرغ زی پرو ۹۰۰ گرم ۴۷,۰۰۰
پاچینی مرغ دارا ۸۰۰ گرم ۴۷,۰۰۰
ساق مرغ پویا پروتئین ۱۸۰۰ گرم ۱۰۰,۰۰۰
ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۴۲,۰۰۰
سینه مرغ پویا پروتئین ۱۸۰۰ گرم ۱۰۱,۰۰۰ 
پاچینی کنجدی مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۳۴,۰۰۰
ساق ران مرغ بی پوست زی پرو ۹۰۰ گرم ۵۳,۰۰۰
جوجه کباب مکزیکی دارا ۱ کیلوگرم ۸۷,۰۰۰
فیله زعفرانی مرغ دارا ۸۰۰ گرم ۶۳,۰۰۰

اول دی ماه انجمن صنفی تخصصی توزیع کنندگان عمده نهاده‌های خوراک دام و طیور نامه‌ای صادر کرد که قرار بود از اول دی ماه نرخ ارز واردات نهاده‌های دامی بر مبنای ارز نیمایی محاسبه شود. گویا دولت هنوز درباره حذف ارز خوراک دام و طیور موافقت نکرده و در حال بررسی بیشتر آن است.

با این حال دبیر انجمن تولیدکنندگان مرغ می‌گوید: ارز دولتی خوراک مرغ تا پایان سال حذف می‌شود اما اینکه دقیقا برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی در چه روز یا ماهی باشد، مشخص نیست. در بودجه ۱۴۰۱ ردیفی برای تخصیص ارز خوراک دام و طیور در نظر گرفته نشده و این به معنای آن است که برای واردات نهاده دامی دیگر ارز دولتی اختصاص پیدا نمی‌کند.

رضا مبصری توضیح داد: برای حذف ارز نهاده‌های دامی تیم دولت در حال تحقیق است که حذف آن چه تاثیری بر روند تولید و بازار دارد. این در حالی است که بخش خصوصی هم موافق جمع شدن ارز دولتی از نظام اقتصادی است.

او با اشاره به پیش‌بینی خود از تاثیر حذف ارز نهاده دامی بر روند قیمت مرغ ادامه داد: با حذف ارز دولتی خوراک مرغ قیمت تمام شده این کالا افزایش پیدا می‌کند اما این به معنای آن نیست که مردم هزینه افزایش قیمت را بپردازند. پیش‌بینی کارشناسان این است که برداشته شدن ارز دولتی خوراک مرغ در کوتاه مدت تاثیری در روند قیمت‌ها ندارد و در بلند مدت ممکن است قیمت‌ها نوسان اندکی داشته باشد.

مبصری درباره وضعیت تامین خوراک مرغ گفت: بازارگاه فعلا سهمیه مرغداری‌ها را تا پایان آذر تامین کرده است اما از پایان آذر تاکنون ۱۵ روز می‌گذرد که خوراک مرغ هنوز تامین نشده است.

براساس این گزارش اگر چه گفته شده بود ارز ترجیحی برای واردات خوراک دام و طیور حذف می‌شود اما هنوز ناهماهنگی‌هایی در این مورد وجود دارد. پیش‌تر، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفته بود: ارز دولتی نهاده‌های دام و طیور تا قبل از سال ۱۴۰۱ حذف می‌شود.

 قیمت مرغ که طی هفته‌های گذشته تا ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده بود، روند افزایشی در پیش گرفته و به نرخ مصوب آن (۳۱ هزار تومان) نزدیک شده است.قیمت مرغ در بازار که به دنبال افزایش عرضه طی هفته‌های اخیر روند نزولی در پیش گرفته و به زیر نرخ مصوب رسیده بود مجددا روند صعودی یافته است.

براین اساس طی هفته‌های گذشته قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم تازه در خرده‌فروشی‌ها به ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان (به زیر نرخ مصوب) رسیده بود به طوری که تولیدکنندگان خواستار توقف توزیع مرغ منجمد وارداتی شده بودند. با این حال قیمت این کالا از اواخر هفته گذشته مجددا روند افزایشی پیدا کرده و به نرخ مصوب (۳۱ هزار تومان) نزدیک شده است.

فعالان بازار معتقدند مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی یکی از علل نوسانات بازار محصولات پروتئینی است. تولیدکنندگان می‌گویند دولت باید شک و شبهه ایجاد شده در این زمینه را رفع و درباره موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی شفاف‌سازی کند.

در همین زمینه یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نوسانات بازار موثر دانست و گفت: مطرح شدن این مباحث و جو روانی ناشی از آن در نوسانات بازار موثر است.

به گفته وی، بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به موشکافی و بررسی دقیق و همچنین نظارت گسترده بر بازار دارد تا کنترل امور از دست دولت خارج نشود.

همچنین ناصر نبی‌پور، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران اخیرا در گفت‌وگویی درباره دلایل نوسان قیمت محصولات پروتئینی اظهار کرد: با توجه به اینکه مدتی است مسوولان تشکل‌ها و مجلسی‌ها می‌گویند که از اول دی نهاده‌ای به مرغداران داده نمی‌شود و قیمت‌ها آزاد می‌شود و از طرفی دولت نیز به طور رسمی و قطعی اعلام نمی‌کند که قرار است، قیمت نهاده‌های دامی از دی ماه حذف شود یا خیر این چالش‌ها بر این صنعت تاثیر گذاشته است. وی ادامه داد: مرغداران ما اکنون به دنبال تامین نهاده‌های دامی هستند اما حتی با قیمت محاسبه شده با ارز نیمایی نیز نهاده‌ها در بازار مشاهده نمی‌شود و در بازار احتکار شده و برای خرید در دسترس نیست.

رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت: برای جلوگیری از ایجاد شک و شبهه و اثر روانی منفی در بازار لازم است که دولت به طور رسمی تکلیف مرغداران را تعیین کند.

براین اساس با توجه به حساسیت مساله لازم است دولت، قبل از هر اقدامی نظارت بر بازار محصولات پروتئینی را افزایش دهد و کنترل آن را به دست بگیرد، چرا که احتمال می‌رود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد احتکار در کالاها و اختلال در روند توزیع باشیم که این اقدامات شرایط دشواری را در ماه‌های پایانی سال برای مردم و همچنین دولت ایجاد خواهد کرد.

سعیدی:دولتی که خود را حامی محرومین می داند باید تدابیرش برای معیشت دهک های پایین جامعه بیشتر از دولت های قبلی باشد. پیش بینی بر این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت هر شانه تخم مرغ به بالای ۹۰ هزار تومان و قیمت مرغ بیش از ۸۰ هزار تومان برسد.

بودجه قلب دولت است همان مایه حیاتی که به تمام اندام‌ها پمپاژ می‌کند و به همین دلیل باید پرقدرت باشد و تحت تأثیر هیچ عاملی قرار نگیرد.از دولت سیزدهم این انتظار وجود داشت که با توجه به شرایط بسیار سخت تحریم‌ها و مشکلات مالی غیرقابل انکار، بودجه مناسب با حال و روز معیشت مردم ببندد. اما در بودجه سال ۱۴۰۱ قرار است ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف شود. ارزی که گفته می شود عامل رانت است. بدرست است که ارز ترجیحی نمی‌تواند همیشگی باشد ولی در شرایط سخت این سال‌ها حذف آن مساوی است با تشدید گرانی و ایجاد انفجار در اقشار ضعیف جامعه و آغاز یک تورم افسارگسیخته. برای بررسی تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفتگویی داشتیم با معین الدین سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی. برای خواندن مشروح این خبر با ما همراه باشید:

معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در گفتگو با خبرنگار پارلمانی گسترش نیوز در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس کدام یک از داده های اقتصادی مطرح شده است؟ در اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای رانت و فساد هست نیز جای شکی نیست. اما پاک کردن صورت مسئله هم راهکار منطقی نیست. ما بجای آنکه نظارت مان را بیشتر کنیم. ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی حذف کرده ایم که بطور قطعی دچار شوک تورمی خواهیم شد.

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: دولتی که خود را حامی محرومین می داند باید تدابیرش برای معیشت دهک های پایین جامعه بیشتر از دولت های قبلی باشد. پیش بینی بر این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت هر شانه تخم مرغ به بالای ۹۰ هزار تومان، قیمت مرغ بیش از ۸۰ هزار تومان خواهد رسید. در ادامه دولت بیان می کند که در عوض یارانه مردم را دوبرابر می کنیم. سوال این است که دو برابر کردن یارانه ۴۵ هزارتومانی چه دردی از مردم درمان خواهد کرد. یارانه ای که در سال ۸۷ در حدود ۵۰ دلار بود،‌اکنون با آن حتی نمی شود یک دبه ماست خرید. بنده فکر می کنم که با حذف ارز ترجیحی جامعه دچار یک شوک تورمی خواهد شد.

شوک تورمی در راه است

سعیدی بیان کرد: تجربه ثابت کرده که هرگاه تصمیمات اینچنینی گرفته می شود،‌ فشارش بر روی طبقات پایین جامعه بیشتر از قبل می شود. لذا بنده بعید می دانم که با راهکار تخصیص یارانه بتوانند اثرات شوک تورمی به علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در جامعه کنترل کنند. بنده معتقدم که ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب رانت و فساد شده است و باید با آن تقابل کرد و برخورد جدی صورت بگیرد.

وی در مورد ماجرای دستمزدها در بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: دستمزدها در بودجه سال آینده قابل دفاع است. زیرا که عمده افزایش دستمزدها متوجه دهک های پایین است و دهک های بالا از کمترین افزایش برخوردار بوده اند. با توجه به شرایط ریاضتی کشور و بودجه انقباضی که بسته شده،‌ این میزان از افزایش دستمزدها که میانگین آن ۷ درصد بوده است از نظر بنده منطقی است.

نماینده مردم چابهار در پایان در پاسخ به این سوال که در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده که دستمزد براساس تورم باید داده شود، چرا این قانون در کشور اجرا نمی شود، اظهار کرد: در شرایط نرمال می شود این قانون را اجرا کرد، اما ما اکنون در شرایط ویژه ای هستیم.اگر افزایش دستمزد قابل ملاحظه ای در کشور داشته باشیم باید اول حق کارگران و دهک های پایین جامعه را بدهیم. اکنون معلمان خرید خدمات که پیشتر براساس قانون کار حقوق می گرفتند با دستورعمل جدید وزارت آموزش و پرورش همان را هم نمی گیرند و در حدود ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. لذا باید لایحه افزایش دستمزدها بیشتر متوجه دهک های پایین جامعه باشد و در بودجه سال آینده به این موضوع توجه ویژه ای شده است و طبیعا داد دهک های بالای جامعه را به صدا در خواهد آورد.

قیمت مرغ که در هفته‌های گذشته تا ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده بود، روند افزایشی در پیش گرفته و به نرخ مصوب آن ۳۱ هزار تومان نزدیک شده است.قیمت مرغ در بازار که به دنبال افزایش عرضه در هفته‌های اخیر روند نزولی در پیش گرفته و به زیر نرخ مصوب رسیده بود مجدداً روند صعودی یافته است.

براین اساس طی هفته‌های گذشته که قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم تازه در خرده فروشی‌ها به ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان (به زیر نرخ مصوب) رسیده بود به طوری که تولیدکنندگان خواستار توقف توزیع مرغ منجمد وارداتی شده بودند.با این حال قیمت این کالا از اواخر هفته گذشته مجدداً روند افزایشی پیدا کرده و به نرخ مصوب (۳۱ هزار تومان) نزدیک شده است.

فعالان بازار معقتدند مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی یکی از علل نوسانات بازار محصولات پروتئینی است. تولیدکنندگان می‌گویند دولت باید شک و شبهه ایجاد شده در این زمینه را رفع و درباره موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی شفاف سازی کند.

در همین زمینه یک منبع آگاه مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نوسانات بازار مؤثر دانست و گفت: مطرح شدن این مباحث و جو روانی ناشی از آن در نوسانات بازار مؤثر است.

به گفته وی بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به موشکافی و بررسی دقیق و همچنین نظارت گسترده بر بازار دارد تا کنترل امور از دست دولت خارج نشود.

همچنین رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اخیراً در گفتگویی درباره دلایل نوسان قیمت محصولات پروتئینی اظهار کرد: با توجه به اینکه مدتی مسئولان تشکل‌ها و مجلسی‌ها می‌گویند که از اول دی نهاده‌ای به مرغداران داده نمی‌شود و قیمت‌ها آزاد می‌شود و از طرفی دولت نیز به طور رسمی و قطعی اعلامی نمی‌کند که قرار است، قیمت نهاده‌های دامی از دی ماه حذف شود یا خیر، بر این صنعت تأثیر گذاشته است.

ناصر نبی پور ادامه داد: مرغداران ما اکنون به دنبال تأمین  هستند اما حتی با قیمت محاسبه شده با ارز نمیایی نیز در بازار مشاهده نمی‌شود و نهاده‌ها نهاده‌های دامیدر بازار احتکار شده و برای خرید در دسترس نیست.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: برای جلوگیری از ایجاد شک و شبهه و اثر روانی منفی در بازار لازم است که دولت به طور رسمی تکلیف مرغداران را تعیین کند.

براین اساس با توجه به حساسیت مساله لازم است دولت، قبل از هر اقدامی نظارت بر بازار محصولات پروئینی را افزایش دهد و کنترل آن را به دست بگیرد چرا که احتمال می‌رود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد احتکار در کالاها و اختلال در روند توزیع مواجه باشیم که این اقدامات شرایط دشواری را در ماه‌های پایانی سال برای مردم و همچنین دولت ایجاد خواهد کرد.

در جدول زیر قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

مرغ

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به کاهش قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب گفت: از دولت درخواست کردیم توزیع مرغ منجمد را در استانهایی که با مازاد مواجه هستند، متوقف کندعضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک جراحی بزرگ است، گفت: باید یارانه ارزی به دست خود مردم برسد و کارت اعتباری خرید بهترین جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

افشین کلاهی در رابطه با اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: ارز ترجیحی نه تنها به اهداف خود نرسید بلکه از ابتدا نیز اشتباه بود و بسیاری از کارشناسان با آن مخالفت کردند. از ابتدا این نکته مطرح می‌شد که اگر با پرداخت یارانه ارزی قرار بر این است که وضعیت مردم بهبود یابد، بهتر است این یارانه را مستقیم به خود مردم بدهیم به جای اینکه در ابتدای حلقه و به واردکننده یارانه بدهیم.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی و به طور کل ارز چند نرخی در بحث تولید مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. اینکه قیمت واردات از قیمت تولیدات داخل بیشتر باشد طبیعتاً روی کاهش تولید اثرگذار خواهد بود. متأسفانه واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید داخل را سرکوب کرد.

کلاهی با اشاره به عدم حمایت مؤثر ارز ۴۲۰۰ تومانی از مصرف‌کننده، تصریح کرد: با توجه به قیمت‌های جهانی، کالاهایی که الان دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند باید بسیار ارزان‌تر از قیمت‌های موجود در بازار عرضه شوند اما شواهد نشان می‌دهد که در شرایط فعلی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، با نرخ دلار ۲۴ هزار تومانی یا بیشتر به دست مردم می‌رسد.

وی ادامه داد: همین انحراف قیمتی در مرغ به خوبی خود را نشان داد و مهر تأییدی بر ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی زد. به عنوان مثال بیشترین نرخ مرغ در دنیا حدوداً کیلویی ۲ دلار است که با احتساب همه هزینه‌های جانبی با دلار ۴۲۰۰ باید حدود ۱۲ هزار تومان به دست مردم برسد اما در بازار با قیمت ۳۵ هزار تومان معامله می‌شود.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: البته باید توجه کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعاتی نیز خواهد داشت اما با اعطای یارانه به صورت مستقیم به مردم، از تبعات منفی آن کاسته خواهد شد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مثابه یک جراحی بزرگ است

وی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مثابه یک جراحی بزرگ است که ممکن است مشکلات جزئی نیز ایجاد کند اما دولت باید برای تعادل بخشیدن به اقتصاد جرأت اصلاح روندهای غلط دولت پیشین را داشته باشد. ممکن است این تصمیم تبعاتی نیز در پی داشته باشد اما در این مورد باید صادق بود و جسارت لازم برای مقابله با این موضوع را داشت. باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و مردم به صورت مستقیم حمایت شوند.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: در مجلس نیز بحث کارت اعتباری مطرح شده به نظر می‌رسد که راه حل موجود همین باشد؛ یعنی برای کالاهای اساسی اعتباری به مردم داده شود و کارت آنها شارژ و مشخصاً برای کالاهای اساسی اختصاص داده شود و در رده بعدی نیز می‌توان به بخشی از جامعه نیز این یارانه جدید را اعطا کرد.

کلاهی با اشاره به لزوم پرداخت یارانه نقدی به صورت کامل به مردم برای جبران حداقل آثار تورمی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در حال حاضر باید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق بیفتد یعنی به صورت مستقیم به خود مردم یارانه داده شود تا حداقل آثار تورمی که به مردم وارد می‌شود نیز از طریق این یارانه کنترل شود. باید یارانه ارزی به دست خود مردم برسد و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز، رانت نیز از بین برود.

وی اظهار کرد: البته در نحوه پرداخت کمی اختلاف نظر است اما همه شیوه‌های جایگزین از جمله کارت اعتباری خرید یا یارانه نقدی را باید به صورت کارشناسی در موضوعات اجتماعی و اقتصادی بررسی کرد. به نظر من اعطای یارانه به صورت کارت اعتباری خرید، روش مناسبی است که کمترین مشکل را ایجاد می‌کند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به کاهش قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب گفت: از دولت درخواست کردیم توزیع مرغ منجمد را در استانهایی که با مازاد مواجه هستند، متوقف کند.

حبیب اسدالله نژاد با اشاره به کاهش قیمت مرغ به حدود ۲۸ هزار تومان و با بیان اینکه نرخ مصوب این کالا ۳۱ هزار تومان است، گفت: دلیل کاهش قیمت این کالا افزایش عرضه است.

وی با اشاره به افزایش تولید مرغ در کشور افزود: با توجه به افزایش تولید و عرضه مرغ ما از وزارت جهاد کشاورزی، قرارگاه تأمین امنیت غذایی و شرکت پشتیبانی امور دام درخواست کردیم که عرضه مرغ منجمد را چه در فروشگاه‌ها و چه به صورت اینترنتی متوقف کنند همچنین خواستار جمع آوری مرغ مازاد از واحدهای مرغداری شدیم که جمع آوری تولید مازاد در استان‌های با تولید بالا شروع شده اما توزیع مرغ منجمد نیز همچنان ادامه دارد.

اسدالله نژاد با بیان اینکه مرغ‌های منجمد که در حال توزیع است عمدتاً وارداتی هستند، گفت: ما از دولت درخواست کرده‌ایم این محصولات را به عنوان ذخایر استراتژیک نگهداری کند.

وی تصریح کرد: اینکه دولت از طرفی مرغ مازاد را جمع آوری و از آن سو مرغ منجمد توزیع می‌کند، چندان با یکدیگر همخوانی ندارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در برخی استان‌ها از جمله البرز همچنان در تأمین مرغ با مشکل مواجه هستیم، گفت: در برخی از استان‌ها نیز با مازاد مواجه هستیم و پیشنهاد ما این است که تحت نظارت اتحادیه‌های استان‌های مبدا و مقصد؛ مرغ زنده از استان‌هایی که با مازاد تولید مواجه هستند به استان‌هایی که کمبود دارند، منتقل و آنجا تحت نظارت کشته و عرضه شود تا هم کمبود در استان‌های مقصد حل شود و هم تراکم جمعیت در مرغداری‌های استان مبدا کاهش یابد.

.قیمت انواع مرغ در بیست و سوم آذر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

نوع مرغ

قیمت(تومان)

ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

۴۲,۹۰۰

مغز ران بدون پوست بدون استخوان

۴۴,۵۰۰

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

۴۸,۵۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال

۴۹,۵۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو

۴۸,۰۰۰

ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

۴۲,۱۰۰

بال کبابی ساده - بدون نوک بال

۴۲,۰۰۰

بازوی کبابی ساده

۳۳,۴۰۰

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

۳۷,۳۰۰

فیله مرغ

۶۳۹۰۰

گردن مرغ بدون پوست

۱۲,۹۰۰

شنیتسل بدون آرد

۵۱,۸۰۰

جوجه چینی

۶۳,۶۰۰

جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده

۵۴,۹۰۰

جوجه کباب بااستخوان ساده

۴۴,۰۰۰

پا چینی ۱۰ عددی مرغ

۴۱,۰۰۰

مرغ کنتاکی

۴۰,۱۰۰

دل مرغ پاک کرده

۱۳,۲۰۰

جگر مرغ

۷,۵۰۰

سنگدان مرغ

۱۲,۹۰۰

پای مرغ

۷,۳۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی

۹۸,۰۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی

۷۲,۰۰۰

بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی)

۹۹,۰۰۰

مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی)

۲۰,۹۰۰

مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی)

۳۲,۵۰۰

مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی

۳۱,۰۰۰

تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۲۲,۵۰۰

تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۲۸,۷۰۰

تخم مرغ بسته ۱۲ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۱۲,۹۰۰

تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۱۳,۷۰۰

تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

۹,۹۰

قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار روند نزولی در پیش گرفته و آنطور که تولیدکنندگان می گویند با توجه به افزایش تولید این روند ادامه دار خواهد بود.

قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار روند نزولی در پیش گرفته و آنطور که تولیدکنندگان می گویند با توجه به افزایش تولید این روند ادامه دار خواهد بود. بررسی های میدانی نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم تازه در خرده فروشی ها به ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده در حالی که نرخ مصوب این کالا ۳۱ هزار تومان است.

همچنین قیمت هر شانه تخم مرغ که نرخ مصوب آن ۴۳ هزار تومان است در خرده فروشی بین ۴۱ تا ۳۹ هزار تومان است.

تولیدکنندگان افزایش تولید و عرضه را دلیل این کاهش قیمت عنوان می کنند در همین زمینه ناصر نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از کاهش قیمت تخم مرغ درب مرغداری خبر داد.

وی با اشاره به اینکه میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری هم اکنون ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان است، افزود: قیمت مصوب این محصول ١٨ هزار و ٣٠٠ تومان در هر کیلوگرم است.

این فعال بخش خصوصی واردات، افزایش تولید و در نتیجه افزایش عرضه را دلیل کاهش قیمت تخم مرغ اعلام کرد.

نبی پور پیش بینی کرد با توجه به وضعیت تولید نه تنها تا پایان سال جاری بلکه سال آینده هم با مشکلی در حوزه تامین تخم مرغ مواجه نخواهیم شد ضمن اینکه با مازاد سنگین روبرو هستیم.

همچنین از هفته گذشته دولت توزیع اینترنتی برخی اقلام اساسی از جمله مرغ و تخم مرغ را آغاز کرده که منجر به افزایش عرضه این محصولات در بازار شده است. براین اساس قیمت مرغ طی ماه های گذشته ۴٠ هزار تومان و قیمت هر شانه تخم مرغ نیز ۶٠ هزار تومان را رد کرده بود.

قیمت مرغ و تخم مرغ در روزهای اخیر از قیمت های قبلی عقب نشینی کرده و ثبات نسبی بر بازار این محصولات حاکم شده است و  این کاهش قیمت پس از به صف کردن روسای وزارت صمت و جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه های مرتبط توسط رئیس جمهور برای کاهش قیمت در بازار اتفاق افتاده به گونه‌ای که امروز در بازار قیمت هر شانه تخم مرغ به 41 هزار تومان کاهش یافته و قیمت مرغ هم کیلویی 29 هزار تومان به فروش می رود که هر کدام از قیمت مصوب 2 هزار تومان پایین تر است.

 دو عاملی که قیمت بازار مرغ و تخم مرغ را متعادل کرد

دو عامل در کاهش قیمت بازار نقش داشته است نخست تولید نسبت به ماه آبان که در شرایط نامناسبی بود افزایش یافته است و آنطور که معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: جوجه ریزی نسبت به ماه آبان 30 میلیون قطعه بیشتر شده و پیش بینی کرد تا آخر سال نه تنها هیچ مشکلی از نظر تامین وجود نخواهد داشت بلکه تولید از میزان نیاز فراتر خواهد رفت.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان تخم مرغ هم افزایش تولید مرغ را تایید کرد و گفت: تولید این محصول افزایش خوبی داشته وحتی پیش بینی می شود که در سال آینده تولید بیشتر هم بشود.

عامل دوم ورود دولت برای توزیع هوشمند کالاهای اساسی برای حذف دلالی و واسطه گری است که توسط سازمان تعاون روستایی آغاز شده است، در این طرح از تمام استارتاپها و شرکت های دانش بنیان خواسته شده تا در توزیع هوشمند و یا اینترنتی کالاها کمک کنند توزیع آنها در محصولاتی مانند مرغ و تخم مرغ آغاز شده و بلافاصله تاثیر خود را بر قیمت بازار گذاشته است.

یوسفخانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی کاهش قیمت‌ها را تایید می‌کند و می‌گوید: تخم مرغ و مرغ با دو هزار تومان پایین تر از نرخ مصوب در بازار به فروش می رود.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: طی روزهای اخیر قیمت مصوب هر کیلو مرغ با کاهش ۲ هزار تومانی به ۲۹ هزار تومان رسیده است.مهدی یوسف خانی اظهار کرد: طی روزهای اخیر قیمت مرغ با روند کاهشی به کمتر از نرخ مصوب در بازار رسیده است.وی ادامه داد: قیمت مصوب هر کیلو مرغ برای مصرف کننده ۳۱ هزار تومان است. با توجه به افزایش جوجه ریزی و تولید مرغ، قیمت هر کیلو مرغ با کاهش ۲ هزار تومانی به ۲۹ هزار تومان رسیده است.رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت هر کیلو ران مرغ را ۲۹ هزار تومان، سینه مرغ را ۶۰ هزار تومان و فیله مرغ را ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان اعلام کرد.

او گفت: در روزهای آتی نمی‌توان قیمت مرغ را پیش بینی کرد، اما با استمرار روند کاهشی، مرغداران متضرر می‌شوند. به دلیل شرایط تولید و واردات، بحث افزایش قیمت مرغ تا پایان سال منتفی است.

به گفته یوسف خانی، علی رغم افزایش تقاضا ناشی از اثر کالای جایگزین، اما مشکلی در بحث عرضه به واسطه افزایش تولید و ذخایر مرغ منجمد نداریم.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به عرضه جوجه بالاتر از نرخ مصوب، اگر کنترل و نظارتی بر عرضه صورت نگیرد، مرغدار به واسطه افزایش هزینه تولید متحمل زیان می‌شود‌.

قیمت مرغ امروز

افزایش در قیمت برای مرغ نداشتیم.دستور داده شده بود قیمت‌ها را بصورت رسمی از سایت وزارت جهاد اعلام کنیم، اما تغییری در قیمت‌ها اعمال نشده است. هر کیلو مرغ ۳۷ هزارتومان نشده است.

رضا سالمی‌  در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ جدید برای مرغ تصویب شده است؟ اظهار داشت: هنوز قیمت جدیدی تصویب نشده است، اما مرغداران درخواست افزایش قیمت داده‌اند، دلیل آنها این است که هزینه‌های تولید افزایش یافته و عرضه با قیمت قبلی برای آنها به صرفه نیست.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران افزود: درخواست آنها در ستاد تنظیم بازار در حال بررسی است، اما هنوز تصویب و یا ابلاغ نشده است.

به گفته این مسئول هزینه‌های تولید مرغ مانند نهاده، مزد کارگری، حمل و نقل و غیره افزایش یافته و نرخ فعلی مرغ هر کیلو 25 هزار تومان هم مربوط به مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار است.

سالمی در پاسخ به این سوال که نرخ پیشنهادی تولیدکنندگان مرغ چقدر است؟ گفت: اطلاع دقیقی از نرخ پیشنهادی آنها ندارم.

* کمبود عرضه مرغ وجود ندارد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران در پاسخ به این سوال که وضعیت عرضه مرغ در بازار تهران چگونه است؟ گفت: در میادین شهرداری مرغ دولتی کیلویی 25 هزار تومان به فروش می‌رود.

وی در این باره که عرضه دولتی نتوانسته قیمت بازار را متعادل کند و مرغ کیلویی 30 هزار تومان به فروش می‌رود، گفت: در کنار مرغ دولتی، مرغ منجمد کیلویی 23 هزار و 600 تومان به صورت گسترده توزیع می‌شود که با این کار شکاف بین نرخ دولتی و آزاد کمتر خواهد شد.

سالمی در پاسخ به این سوال که آیا کمبود مرغ عامل بالا رفتن قیمت بازار آزاد است؟ گفت: خیر، به هیچ عنوان کمبود عرضه نیست، اما عدم تمکین مرغداران به نرخ مصوب دولتی موجب شده قیمت در بازار افزایش یابد. نرخی که دولت برای مرغ زنده تعیین کرده کیلویی 17 هزار و 100 تومان است اما به قیمت‌های بالاتر از سوی مرغداران عرضه می‌شود.

به گزارش فارس، امروز نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی اعلام کرده بود بر اساس شرکت پشتیبانی امور دام کشور قیمت مرغ برای عمده فروشی‌ها 29 هزار تومان و برای مصرف کننده نهایی 31 هزار تومان تعیین شده است و بر این اساس قیمت مرغ زنده نیز نزدیک به 21 هزار تومان باید باشد.

نوع مرغ                                                                                                   قیمت(تومان)

ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

                                                                                                                       ۴۱,۰۰۰

مغز ران بدون پوست بدون استخوان

                                                                                                                        ۴۳,۵۰۰

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

                                                                                                                       ۴۸,۵۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال

                                                                                                                       ۴۹,۵۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو

                                                                                                                     ۴۸,۰۰۰

ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

                                                                                                                      ۴۲,۱۰۰

بال کبابی ساده - بدون نوک بال

                                                                                                                      ۳۹,۰۰۰

بازوی کبابی ساده

                                                                                                                    ۳۳,۴۰۰                                                 

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

                                                                                                                   ۳۷,۳۰۰          

فیله مرغ

                                                                                                                 ۶۳,۵۰۰

گردن مرغ بدون پوست

                                                                                                                ۱۲,۹۰۰

شنیتسل بدون آرد

                                                                                                              ۵۱,۸۰۰

جوجه چینی

                                                                                                             ۶۳,۶۰۰

جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده

                                                                                                              ۵۴,۷۰۰

جوجه کباب بااستخوان ساده

                                                                                                             ۴۴,۰۰۰

پا چینی ۱۰ عددی مرغ

                                                                                                             ۴۱,۰۰۰

مرغ کنتاکی

                                                                                                            ۴۰,۱۰۰

دل مرغ پاک کرده

                                                                                                           ۱۳,۲۰۰

جگر مرغ

                                                                                                           ۷,۵۰۰

سنگدان مرغ

                                                                                                         ۱۲,۹۰۰

پای مرغ

                                                                                                          ۷,۳۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی

                                                                                                         ۹۹,۰۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی

                                                                                                        ۷۹,۰۰۰

بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی)

                                                                                                        ۹۹,۵۰۰

مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی)

                                                                                                         ۲۴,۹۰۰

مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی)

                                                                                                       ۲۸,۵۰۰

مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی

                                                                                                         ۲۹,۰۰۰

تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

                                                                                                         ۲۲,۵۰۰

تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

                                                                                                        ۲۸,۷۰۰

تخم مرغ بسته ۱۲ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

    

۱۲,۹۰۰             

تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

    

۱۳,۷۰۰

تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ

    

۹,۹۰۰

 

 

قیمت مرغ