گلوبال‌تایمز در تحلیلی به رویکرد آمریکا نسبت به توافق‌ها پرداخت.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به نقل از گلوبال‌تایمز، نظام بین‌المللی هدف حفظ برتری و استیلای آمریکا را به دنبال دارد که هسته اصلی «تئوری حفظ برتری هژمونیک» است. این رویکرد به آسانی به اتفاق‌های تلخی همچون جنگ عراق منجر شود. 

دولت ترامپ، سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و مقام‌های ارشد آن را بی‌اعتبار کرد و به سخره گرفت که بی‌سابقه است. آمریکا حتی معاهده سازمان ملل درباره قوانین دریایی را نپذیرفت. از زمانی که ترامپ رئیس‌جمهور شد، آمریکا از معاهده‌های بین‌المللی از جمله معاهده تغییرات آب و هوایی پاریس و توافق هسته‌ای ایران خارج شده است. چنین تصمیماتی منجر به بر هم زدن و ایجاد خلل در نظم جهانی شده است. بر هم زدن نظم کنونی جهانی از سوی دولت ترامپ با انتقادهای زیادی همراه بوده است‌ و همواره به عنوان عاملی برای ایجاد خلل در ایجاد نظم بین‌المللی تبدیل شده است.