نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص پیش بینی خود از نتایج انتخابات آمریکا می گوید: کاندیدایی که وعده بازگشت به برجام را می دهد می تواند بر فضا موثر باشد. اما دلخوش کردن به تغییرات کاخ سفید در شان جمهوری اسلامی نیست و ما باید مسائل و مشکلاتمان را خود حل کنیم. من عقیده دارم مشکلات ما بیشتر در سیاست داخلی و در داخل کشور ریشه دارد تا سیاست خارجی.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محمود صادقی  در پاسخ به این سوال که تا انتخابات آمریکا یک ماه فاصله داریم، پیش بینی شما از این انتخابات چیست و چه تاثیری بر ایران خواهد داشت؟ اظهار داشت: پیش بینی گرایش انتخاب کنندگان و نتیجه انتخابات برای ما که از جامعه آمریکا دور هستیم، بسیار سخت است. با توجه به فراز و نشیب هایی که در حال حاضر وجود دارد، آقای بایدن فعلا در صدر است ولی با توجه به پیچیدگی نظام انتخاباتی آمریکا و دخالت تاثیر گذار آرا الکترال نتیجه نظرسنجی ها نمی تواند قابل اتکا باشد، بخصوص رفتار غیر قابل پیش بینی ترامپ که نمی توانیم نتیجه قطعی را پیش بینی کنیم. ولی نظام سیاسی آمریکا راهبردهای کلانی دارد که با تغییر احزاب و برنده شدن کاندیدای این حزب و آن حزب تغییری نمی کند. رویکرد سلطه گرانه و استکباری آمریکا در هر دو حزب دیده می شود ولی در این دوره رفتار ترامپ چندان مبتنی بر رویکرد حزبی نیست و بیشتر فرد گرایانه است و موجب ایجاد مشکل برای نظام جهانی‌ شده است.

وی افزود: عدم انتخاب ترامپ آمریکا را به نظم سابق نظام بین الملل برمی گرداند. یکی از این توافقات بین المللی برجام است و نامزد دموکرات ها چند بار با صراحت به این نکته اشاره کرده است. اگرچه ما یادگرفته ایم که نباید منتظر تغییرات در واشنگتن باشیم اما در عین حال این تحول می تواند بر فضای سیاسی داخلی موثر باشد. طبیعی است که کاندیدایی که وعده بازگشت به برجام را می دهد می تواند بر فضا موثر باشد. اما دلخوش کردن به تغییرات کاخ سفید در شان جمهوری اسلامی نیست و ما باید مسائل و مشکلاتمان را خود حل کنیم. من عقیده دارم مشکلات ما بیشتر در سیاست داخلی و در داخل کشور ریشه دارد تا سیاست خارجی. ما باید تقویت انسجام ملی را در دستور کار داشته باشیم و محور همبستگی را در ایران و ایرانی و منافع ملی قرار بدهیم و ایرانیان را در حاکمیت سهیم کنیم تا هیچ فشار خارجی کشور ما را متزلزل نکند. در مواجهه با بیگانگان قبیله گرایی می تواند بسیار مخرب باشد.